Criza, personaj cheie într-o carte de psihosociologie

"Psihosociologia crizei", lansata la Libraria Avant-Garde

Pe data de 12 mai la Librăria Avant-Garde a avut loc lansarea cărţii „Psihosociologia crizei”, volum coordonat de prof. univ. dr. Adrian Neculau şi Jacqueline Barus-Michel.

Cititorii au fost întâmpinaţi de invitaţi de seamă care au luat cuvântul în cadrul dezbaterii. Publicul a făcut cunoştinţă cu noua carte prin intermediul prof. univ. dr. Ion Dafinoiu, decan al Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, prof. univ. dr. Nicu Gavriluţă, decan al Facultăţii de Filosofie şi Ştiinţe Social-Politice, prof. univ. dr. Mihai Gheorghiu şi al prof. univ. dr. Adrian Neculau, care a vorbit mai ales despre paşii premergători muncii dedicate acestui volum.

Prof. Ion Dafinoiu a făcut o scurtă introducere oferind celor prezenţi o privire de ansamblu asupra a ceea ce înseamnă lecturarea cărţii nou-apărute şi prezentând succint opinia personală cu privire la subiectele şi studiile surprinse în carte. În opinia decanului de la Psihologie, această carte poate reprezenta pentru cititor un moment de auto-reflecţie, o formă de a-şi pune întrebări şi de a se confrunta cu ceea ce semnifică termenul de criză în societatea modernă. S-a vorbit de asemenea despre subiecte precum: rolul intelectualului în momentele de criză şi rolul său de a oferi o perspectivă proaspătă şi inovativă, de a propune o nouă hartă care să conducă spre rezolvarea anumitor situaţii porblematice. Cartea poate fi astfel o invitaţie la un dialog fără patimă, un dialog deschis menit să ne apropie mai mult şi de a oferi şansa unei comuniuni şi a unei bune înţelegeri.

Criza este un personaj cheie al cărţii, conform spuselor decanului Nicu Gavriluţă, care a punctat şi a descris pe rând punctele de interes şi studiile curprinse în această carte şi care cuceresc prin temele avute în vedere şi prin relevanţa lor pentru cititor. Temele, a subliniat profesorul Gavriluţă, cuprind o multitudine de perspective şi surprind diferite arii ale vieţii societăţii. Cartea nu este dedicată doar specialiştilor în domeniu, ci este un buchet de cunoştinţe care se deschide şi în faţa tuturor celor însetaţi de cunoaştere.

Profesorul Mihai Gheorghiu a prezentat o paralelă între ceea ce reprezintă termenul de criză pentru o societate aflată sub semnul unui regim comunist şi mai ales cu referire la ceea ce pune în conul său de umbră aşa-numita cenzură. Astfel, a vorbi despre criză, într-o societate cu un trecut rănit de interdicţii este un semn al libertăţii de gândire. Lecturarea acestei cărţi devine aşadar un moment de cugetare şi comparaţie cu privire la diferenţele ce se conturează între Europa de Est şi cea de Vest.

În cele ce au urmat, coordonatorul volumului, prof. univ. dr. Adrian Neculau le-a vorbit participanţilor într-un registru mai cald şi mai puţin critic, povestind cu drag despre experienţa colaborării cu profesori şi cercetători atât din ţară cât şi din străinătate.

„Psihosociologia crizei” este apărută la Editura Trei, sub coordonarea lui Jacqueline Barus-Michel şi Adrian Neculau.

Leave a Reply

Your email address will not be published.