Revista Classica et Christiana, evaluată la categoria A de către ANVUR Italia

Classica et Christiana, revistă a Facultății de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași a fost a fost recent evaluată și clasificată la categoria A in domeniul Scienze dell’antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche (Area 10), pentru următoarele secțiuni:
• 10/D1 (storia antica);
• 10/D4 (filologia classica e tardoantica);
• 10/E1 (filologie e letterature medio-latina e romanze)
de către Agenția Națională de Evaluare a Universităților și a Institutelor de Cercetare din Italia, ANVUR.

Revista Classica et Christiana, avându-l drept redactor-șef pe prof.univ.dr. Nelu Zugravu, este publicată la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași începând cu anul 2006, fiind editată de Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Revista are ca obiective atât publicarea unor contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), cât şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii etc.

Revista mai este indexată în următoarele baze de date : ERIHPLUS, SCIPIO, SCOPUS, AWOL, L’Année Philologique, Université Laval. BIBP (Base d’Information Bibliographique en Patristique), SINDEXS.

Agenția Națională Italiană pentru Evaluarea Universităților și Institutelor de Cercetare (ANVUR) este o instituție subordonată a Ministerului Educaţiei, Universităţilor şi Cercetării din Italia (MIUR), înființată în anul 2006 și având drept misiune supravegherea sistemului național de evaluare a calității pentru universități și institute de cercetare susținute prin finanțare publică. De asemenea, este abilitată să conducă activitățile unităților de evaluare independente și să evalueze eficacitatea și eficiența programelor de finanțare publică sau a programelor de stimulare pentru activități de cercetare și inovare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.