Lansare de carte: „Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi”

Joi, 13 iunie 2019, de la ora 15:00, la Clubul Copiilor din Hârlău (str. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr. 55), va avea loc lansarea volumului Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi. Ediția a II-a revizuită și adăugită, de Carol Iancu, recent publicată în colecția Historica Dagesh.

Lansarea are loc în contextul unor manifestări culturale dedicate istoriei evreilor din România: reinaugurarea sinagogii restaurate din Hârlău și un simpozion internațional la care vor fi prezentate comunicări științifice dedicate tematicii evenimentului

Moderată de dr. Aurel Vainer, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, lansarea îi are ca invitați pe prof.univ.dr. Alexandru Zub, Membru al Academiei Române, prof.univ.dr. Andrei Marga, de la Universitatea „Babeș-Bolyai” Cluj-Napoca, prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti, Directorul Institutului de Istorie „A. D. Xenopol” Iași, prof.univ.dr. Alexandru-Florin Platon, Directorul Centrului de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Șafran” Iași și pe prof.univ.dr. Carol Iancu, autorul volumului lansat, de la Universitatea «Paul Valéry» din Montpellier, Membru de Onoare din Străinătate al Academiei Române.
Partenerii acestei lansări sunt Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Șafran” Iași, Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic și Primăria Orașului Hârlău.
Prefaţată de Alexandru Zub, cu un cuvânt înainte de Alexandru-Florin Platon, ediția a II-a revizuită și adăugită a volumului Evreii din Hârlău. Istoria unei comunităţi este bazată pe o vastă documentaţie adunată în arhivele din România, Franţa, Israel şi Statele Unite şi pe numeroase mărturii orale. Acest volum relatează destinul unui grup minoritar care a reprezentat, la sfârşitul secolului al XIX-lea, peste 50% din populaţia localităţii şi care a jucat un rol economic deosebit în dezvoltarea acesteia. Autorul a reușit să creeze o „bancă de date” privind aspectele demografice şi onomastice, un veritabil memorial care salvează de la uitare peste patru mii de nume. Universul religios şi cultural, şcoala israelito-română, mişcarea sionistă, tragedia Şoahului, exodul comunităţii sub noua stăpânire comunistă, ataşamentul faţă de locurile natale al evreilor hârlăuani stabiliţi în Israel şi în alte ţări, toate aceste subiecte, tratate cu rigoare şi cu pasiune, sunt completate cu numeroase anexe, tabele, documente în facsimil şi ilustraţii.
 Carol Iancu (n. 1946, Hârlău) este membru de onoare din străinătate al Academiei Române (2016), profesor emerit de istorie contemporană la Universitatea Paul Valéry din Montpellier şi directorul Școlii de Înalte Studii ale Iudaismului din Franța. Autor al unei vaste opere științifice consacrate istoriei evreilor și relațiilor internaționale, pentru care a primit numeroase premii. Doctor honoris causa al Universităţilor din Cluj (Universitatea Babeş-Bolyai, 2005), Iași (Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza”, 2010), Oradea (2011) și Constanța (Universitatea Ovidius, 2013), este membru al Academiei din Nîmes (2011) și membru de onoare al Institutului de Istorie „A.D. Xenopol” al Academiei Române (2014). Cetățean de onoare al orașului natal Hârlău (1996), a fost distins cu titlul Officier de l’Ordre des Palmes Académiques al Republicii Franceze (2012). Cartea sa, Evreii din Hârlău. Istoria unei comunități, a fost recompensată cu Premiul „A.D. Xenopol” al Academiei Române (2015). Coordonator, împreună cu Alexandru-Florin Platon, al colecției Historica Dagesh. Alte cărți publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași: Alexandre Safran et les Juifs de Roumanie durant l’instauration du communisme. Documents inédits des archives diplomatiques américaines et britanniques (1944-1948), 2016, Pogromul de la Iași și Holocaustul în România/ Le Pogrom de Iași et la Shoah en Roumanie, 2015 și Profesori şi studenţi evrei, ultimele două în calitate de coordonator, împreună cu Alexandru-Florin Platon; de asemenea, în 2017, a editat volumele L’Affaire Dreyfus et ses conséquences și Les relations Israel – Diaspora à travers l’histoire (cel din urmă, împreună cu Michaël Iancu).
Lansarea de carte are loc cu prilejul reinaugurării sinagogii restaurate din Hârlău (str. Mușatini nr. 5) – edificată între 1812 -1814, refăcută în 1880, consolidată, restaurată și modernizată în perioada 2015-2019 – al cărei program se desfășoară tot joi, 13 iunie 2019, începând cu ora 10:30 și presupune dezvelirea plăcii votive, defilarea cu Tora, oficierea serviciului religios (prim-rabin Rafael Shaffer, prim-cantor Iosef Adler), precum și rostirea unor alocuțiuini de către Abraham Ghiltman – Președintele Comunității Evreilor Iași, prof. Avinoam Safran – Geneva, dr. Aurel Vainer, presedintele Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic, deputat Silviu Vexler, Victor Opaschi, Secretar de Stat – Secretariatul de Stat Pentru Culte, dl. Gheorghiță Curcă, primarul orașului Hârlău, dl. prof.univ.dr. Carol Iancu, dr. Nathan Cohen, prof.univ.dr Carmen Solomonea și va fi însoțită de recitalul extraordinar al sopranei Carla Mușat și de proiecția filmului Sinagoga înainte și după renovare, prezentat de Rudi Marcovici, director al Departamentului Administrare Patrimoniu Imobiliar al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.
Lansarea va fi urmată, în același loc, de un simpozion științific al cărui program cuprinde o serie de comunicări pe teme de istorie a evreilor din România: Andrei Marga, Sinagoga în cultura Europei; Alexandru Zub, Evreii din Hârlău, pe marginea unei monografii istorice; Gheorghe Cliveti, Carol Iancu și istoria chestiunii evreiești din România; Alexandru-Florin Platon, Istoria evreilor din România: repere istoriografice; Carol Iancu, Primarul Ioan Agapi și evreii din Hârlău în perioada Șoahului; Aurel Vainer, Comunitatea evreilor din Hârlăul de altă dată – dovada remarcabilă a prezenței evreilor în istoria României; Marius Chelcu, Evreii din Hârlău în documente statistice și de stare civilă. Secolul al XIX-lea; Felicia Waldman, Vechiul cimitir evreiesc din Hârlău, în așteptarea unui Umberto Eco; Marina Nicolaev, Stele funerare evreiești – mațevot din secolele XVIII-XX. Cimitirul Bojica din Hârlău; Anca Tudorancea-Ciuciu, Școala israelită din Hârlău; Cătălin Botoșineanu, O arhivă regăsită. Școala mixtă israelito-română din Podu Iloaiei; Sergiu Enea, Evreii din Târgu Frumos în perioada interbelică. Repere istorice; Edith Șimșenson, Târgul Frumușica : aspecte ale vieții evreiești într-o comunitate rurală din apropiere de Hârlău; Francisca Solomon, Bucovina – parte a yiddishland-ului. Dinamica cristalizării unei identități lingvistice și culturale; Lucian Zeev Herșcovici, Rabini și hasidism la Hârlău și în împrejurimi; Martha Eșanu, I. Kara, istoric al evreilor din Moldova.
Simpozionul este coorganizat de Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin Centrul de Istorie a Evreilor şi Ebraistică „Dr. Alexandru Șafran”, Centre de Recherches Interdisciplinaires en Sciences Humaines et Sociales al Universității «Paul Valéry» din Montpellier și Centrul pentru Studiul Istoriei Evreilor din România „Wilhelm Filderman” al Federației Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.