Cursuri gratuite pentru tineri de advocacy și lobby pentru influențarea politicilor publice de orientare în carieră

În cadrul proiectului ONG-URI, ACTORI RELEVANȚI ÎN SOCIETATEA CIVILĂ (cod SIPOCA 261, cod SMIS 109880) se desfășoară, la Iaşi, între 29 ianuarie – 3 februarie 2019, workshopul regional şi o serie de sesiuni de dezbateri şi cursuri (politici publice, advocacy, lobby etc.) în domeniul consilierii și orientării în carieră, cu sprijinul Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (UAIC), prin Serviciul pentru Studenţi, Orientare în Carieră, Inserţie Profesională şi Alumni. Activităţile se vor desfăşura în corpul A al UAIC, sala Ferdinand.

Proiectul este implementat de ASOCIAȚIA CENTRUL REGIONAL DE VOLUNTARIAT – CRV, în parteneriat cu ASOCIAȚIA CONSILIERILOR ROMÂNI – ACROM și ASOCIAȚIA TINERILOR CU INIȚIATIVĂ DIN ZONA OLTENIEI – ATIZO şi cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020.

Perioada de implementare a proiectului este de 14 luni, între 25 aprilie 2018 și 24 iunie 2019.

Valoarea totală a proiectului este de 951,140.90 lei din care 932,118.08 lei reprezintă valoarea cofinanțării Uniunii Europene.

Obiectivul general al proiectului constă în dezvoltarea şi introducerea de politici, sisteme și standarde comune alternative, în administraţia publică, ce optimizează procesele decizionale din domeniul orientării și consilierii cu accent pe consilierea și orientarea în carieră, în concordanță cu SCAP și cu privire la Ordinul de ministru nr. 650/2014.

Grupul țintă căruia i se adresează proiectul este format din 40 de reprezentanți ai autorităților și instituțiilor publice (personal de conducere și de execuție), 32 reprezentanți ai ONG-urilor și 8 reprezentanți ai partenerilor sociali (sindicate/patronate) din toate regiunile de dezvoltare al României.

Rezultatele așteptate ale proiectului au în vedere: realizarea unui set de instrumente independente de evaluare (metodologie/raport) a politicilor publice existente; grupul țintă format din personal din ONG-uri şi parteneri sociali, informat cu privire la politicile publice în cadrul celor 8 workshopuri regionale și instruiţi în formularea unei politici publice, advocacy și lobby, egalitate de șanse, dezvoltare durabilă, responsabilitate socială; o politică publică alternativă în domeniul orientării și consilierii în carieră elaborată, promovată și acceptată.

Vezi programul complet al atelierelor și conferinței.

Leave a Reply

Your email address will not be published.