Lansare de carte și dezbatere despre edificarea orânduirii socialiste și colectivizarea agriculturii din România

Trei volume recent apărute în colecția Documenta vor fi lansate la Iași și la București în perioada 12-13 iunie 2018.

Este vorba despre Edificarea orânduirii socialiste: Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962, volum coordonat de Dorin Dobrincu și Constantin Iordachi, Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente. Vol. I: 1949-1950 și Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente. Vol. II: 1951-1962, ambele editate de Dorin Dobrincu (coordonator), Alexandru-Dumitru Aioanei, Dumitru Lisnic și Dumitru Lăcătușu (editori).

Primul eveniment va avea loc la Iași, marți, 12 iunie 2018, ora 17.00, la Librăria Orest Tafrali (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp A, parter).
La lansarea celor trei volume și la dezbaterea ulterioară vor lua parte Vasile Ișan, Florin Cîntic, Cătălin Botoșineanu, Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi, Alexandru-Dumitru Aioanei și Dumitru Lisnic.

Parteneri: Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Institutul de Istorie “A. D. Xenopol” și Societatea de Studii Istorice din România.

Al doilea eveniment va avea loc la București, miercuri, 13 iunie 2018, de la ora 17.00, la New Europe College (str. Plantelor, 21). La prezentarea cărților și la dezbatere vor lua parte Iuliu Crăcană, Dorin Dobrincu, Armand Goșu, Constantin Iordachi, Dumitru Lăcătușu, Cornel Micu, Bogdan Murgescu, Octavian Roske și Cristian Vasile.

Volumele lansate reprezintă rezultatul unui proiect de cercetare condus de istoricul Dorin Dobrincu, finanțat de Consiliul Național al Cercetării Științifice și derulat prin Academia Română – Filiala Iași.

Edificarea orânduirii socialiste: Violența politică și lupta de clasă în colectivizarea agriculturii din România, 1949-1962 reunește contribuțiile a 12 cercetători din diverse centre de cercetare: Dorin Dobrincu, Constantin Iordachi, Alexandru-Dumitru Aioanei, Sanda Borșa, Livia Coroi, Iuliu Crăcană, Dumitru Lăcătușu, Dumitru Lisnic, László Márton, Cornel Micu, Octavian Roske și Oláh Sándor. În ansamblu, lucrarea se axează pe studiul rolului violenţei politice şi al luptei de clasă în construcţia regimului comunist. În mod expres, autorii celor 12 studii cuprinse în volum s-au axat pe procesul de edificare şi perfecţionare a instrumentelor de coerciţie şi a aparatului de represiune în lumea rurală în procesul colectivizării agriculturii din anii 1949-1962. Autorii susțin că investigarea relaţiei dintre colectivizarea agriculturii şi violenţa politică, coerciţia şi represiunea provocate de acest proces de inginerie socială este esenţială pentru înţelegerea transformărilor suferite de lumea rurală din România în anii 1949-1962. Lucrarea atinge o problemă centrală din istoria României comuniste, care a afectat milioane de oameni, preponderent din mediul rural, şi a schimbat realităţile sociale, economice şi politice în ansamblul ţării.

Volumele I și II din Colectivizarea agriculturii din România: inginerie socială, violență politică, reacția țărănimii. Documente, reprezintă o colecție de surse istorice, mai exact 270 de piese documentare extrase din arhive românești: Arhivele Naționale Istorice Centrale și mai multe arhive județene: Arad, Argeș, Bihor, Dâmbovița, Galați, Timiș, Vâlcea, Vrancea, Arhiva Serviciului Român de Informații și Arhiva Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității. Este vorba despre o bază documentară esențială pentru înțelegerea modului în care Partidul Comunist, în timpul colectivizării agriculturii, și-a pus în practică proiectul de inginerie socială în lumea rurală, pentru atingerea scopului utilizând din plin violența politică. De asemenea, volumul reliefează felul în care au reacționat țăranii, de la adaptare până la răscoale, unele desfășurate pe arii extinse.

Leave a Reply

Your email address will not be published.