Semnal editorial: „Despre limbă, cultură, teatru” de Mihai Eminescu

despre-limba-cultura-si-arta_eminescu_irimia_cop1_450Ediţie alcătuită de regretatul profesor Dumitru Irimia, antologia Despre limbă, cultură, teatru apărută la editura Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași  reuneşte articole şi însemnări aparţinînd lui Mihai Eminescu referitoare la specificitatea faptelor de cultură, cu accent deosebit pe cele aparţinînd culturii româneşti. Textele au fost selectate şi ordonate de profesorul Dumitru Irimia în funcţie de coordonatele definitorii ale unui posibil sistem de gîndire eminescian asupra actului cultural.
Eminescu nu a construit un sistem estetic şi nici unul lingvistic. Ne-a lăsat, însă, axele centrale ale acestora, la fel de valoroase. Ele conturează imaginea unui gînditor obsedat de toate problemele vremii sale, pe care le-a abordat, le-a dezvoltat, uneori cu o forţă intelectuală cu totul deosebită, pe planuri largi, în profunzime, cu forţa convingerii, cu claritatea înţelegerii. (Dumitru Irimia)

Volum a fost îngrijit de Mihaela Anițului și realizat în cadrul Programului de cercetare al Memorialului Ipoteşti − Centrul Naţional de Studii Mihai Eminescu.

Cuprinsul cărții este împărțit în arii tematice:

  • Despre limbă: Limba e stăpîna noastră, Limbă şi naţionalitate, Caracterul naţional, Despre locuţiuni, Unitatea limbei şi poporului român, Identitatea de origine şi limbă, Unitatea limbei, Limbă şi cultură, Dezvoltarea limbei, Cultura străină şi literatura naţională, Dialectele italice şi etimologismul, Limba Italiei şi limba română, Consistenţa unei limbe; Foiletonul nostru literar; Cărţile bisericeşti; Despre vechea literatură românească; Biserica şi unitatea limbei şi poporului; În contra purificării limbei; Monumente: Ioan Eliad, Eliade Rădulescu, I. C. Maxim; Românii din Moravia; Foaie literară; Naţionali şi cosmopoliţi;
  • Despre cultură: Despre creativitate Cugetări imposibile; Despre fantazie; Fantazia tinerilor; Persoana creatorului; Biografia unui geniu; Educaţiune şi cultură; Despre cultură; Despre civilizaţie; Literatură populară. Palavre, anecdote, taclale ş.a.; Pentru comedia cea de obşte; Despre moft la români; Estetic şi sacru; Dumnezeul păcii şi al luminii; Literatură din Botoşani; • Despre teatru: Teatru de vară. Actorii tineri; Serate teatrale în grădina primăriei; Despre direcţiunea teatrului; Teatru evreiesc; Teatru românesc în Lugoş; Teatru N. Gogol, Revizorul; Scandal.
  • Însemnări: Despre limbă; Despre creativitate, literatură, creaţie dramatică; Despre arta actorului

Leave a Reply

Your email address will not be published.