Detalii despre cazarea din perioada verii

Studenţii, absolvenţii şi candidaţii la admitere se pot caza, în cursul acestei veri, într-unul din căminele universităţii. Pentru perioada verii, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va oferi locuri de cazare în regim ocazional în Căminul 5 şi Căminul 6 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu”.

Tarifele de cazare în regim ocazional variază în funcţie de statul de student/ absolvent, precum şi în funcţie de desfăşurarea unor activităţi didactice în timpul vacanţei de vară.

Tarifele stabilite au fost următoarele:

 Categoriile de public

 C6  C5

Studenţi ai Universităţii, inclusiv străini de etnie română, care solicită cazarea pentru desfăşurarea unor activităţi didactice care nu se încadrează în structura anului universitar

10 lei/loc/zi 20 lei/ loc/zi
Cadre didactice şi alţi salariaţi ai Universităţii 10 lei/ loc/zi 20 lei/ loc/zi
Studenţi, salariaţi şi familişti ai Universităţii care păstrează lucrurile în cameră încuiată şi sigilată 10 lei/loc zi 20 lei/ loc/zi

Studenţi şi alte persoane din ţară sau străinătate invitaţi la diferete manifestări organizate de Universitate

10 lei/ loc/zi 20 lei/ loc/zi

Sudenţi ai Universităţii care solicită cazarea pentru alte motive decât desfăşurarea de activităţi didactice

15 lei/loc/ zi 25 lei/loc/zi
Studenţi români şi străini, salariaţi, inclusiv persoanele care îi însoţesc de la alte universităţi 20 lei/ loc/zi 30 lei/loc/zi

Alte persoane: profesori care se prezintă la examenul de definitivat, grad, specializări, însoţitorii acestora etc

40 lei/ loc/zi 50 lei/loc/zi single sau 70 lei/zi cameră 2 persoane, 90 lei/zi cameră 3 persoane

Absolvenţi de liceu care se înscriu la admitere la UAIC

15 lei/loc/zi 25 lei/loc/zi
Absolvenţii UAIC care se înscriu la admitere la master/doctorat la UAIC 10 lei/loc/zi 20 lei/ loc/zi

Cererea de cazare pentru perioada verii trebuie avizată la facultate (de către decan sau prodecan) pentru solicitanţii care sunt studenţi, salariaţi sau invitaţi ai Universităţii.

În plus, cererile de cazare au nevoie de aprobarea Directorului General Administrativ sau a Directorului General Administrativ Adjunct sau a Directorului Serviciilor Sociale Studenţeşti.

Leave a Reply

Your email address will not be published.