Săptămâna internațională a studenților Academiei Forțelor Terestre

Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu” din Sibiu organizează două evenimente științifice cu participare internațională:

  • Sesiune de comunicări a cercurilor științifice studențești cu participare internațională -„SECOSAFT 2019„, ediția a XXIV-a;
  • Salonul Internațional al Inovării și Cercetării Științifice Studențești – „Cadet INOVA’19„, ediția a-IV-a;

Cele două evenimente științifice studențești se vor desfășura în perioada 11-13.04.2019 și sunt incluse în calendarul manifestărilor organizate cu ocazia Săptămânii internaționale a studenților Academiei Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”.

Aceste evenimente oferă cadrelor didactice, cercetătorilor, specialiștilor, studenților și nu numai, prilejul de a disemina cunoașterea, de a contribui la deschiderea de noi parteneriate în cadrul programelor naționale și internaționale și de a aborda o gamă largă de problematici specifice domeniilor de interes.

Mai multe detalii sunt furnizate pe site-ul oficial al instituției.

Leave a Reply

Your email address will not be published.