Lansarea celor mai recente numere ale revistelor Facultății de Istorie

Luni, 9 iulie 2018, de la ora 17.00, în Sala H1 a Casei Catargi din Iași (Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, corp H), va avea loc lansarea celor mai recente numere ale unor reviste ale Facultății de Istorie din Iași, publicate la Editura Universității „Alexandru Ioan Cuza”.

Este vorba despre apariția pe anul 2017 a nr. LXIII al Analelor Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Secțiunea Istorie, care va fi prezentat de prof.univ.dr. Laurențiu Rădvan, a nr. 12 al revistei Classica et Christiana, care va fi prezentat de prof.univ.dr. Nelu Zugravu și a numerelor 23(1) și 23(2) ale revistei Studia Antiqua et Archaeologica, care vor fi prezentate de prof.univ.dr. Lucreţiu-Ion Bîrliba.

Analele Științifice ale Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (Serie nouă). Secțiunea Istorie este una din cele mai bune publicații din domeniul cercetării istorice din România. În paginile sale, și-au publicat rezultatele cercetărilor profesori ai Facultății de Istorie, dar și cercetători de la Academia Română sau doctoranzi, principalele direcții de cercetare abordate de autori fiind: societatea și religia greco-romană, creștinismul timpuriu, migrațiile târzii, heraldică și genealogie, istoria Bisericii, relații internaționale în România modernă, ideologii și doctrine politice și altele. De-a lungul timpului, în revistă s-au publicat și numeroase surse istorice inedite. În ultimul deceniu, revista si-a extins orizontul și a abordat și teme noi, precum istoria mentalităților medievale și pre-moderne, istorie urbană sau istoria comunismului. De asemenea, publicația găzduiește recenzii la adresa celor mai recente cărți din domeniul istoriei.
Classica et Christiana, revista editată de Centrul de Studii Clasice şi Creştine al Facultăţii de Istorie a Universităţii “Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, are drept obiective publicarea unor contribuţii semnate de specialişti români şi străini dedicate atât domeniilor tradiţionale de cercetare a clasicismului greco-roman (istorie antică, filologie clasică, epigrafie greco-latină etc.), cât şi promovarea unor direcţii mai recente, precum Antichitatea târzie, patristica, viaţa cotidiană în Antichitatea greco-latină şi creştină, antropologia culturală a lumii clasice şi creştine timpurii ş.a.

Studia Antiqua et Archaeologica este o revistă a Facultății de Istorie înființată în 1983, disponibilă online și în print, indexată în importante baze de date științifice cum sunt Scopus, EBSCO, DOAJ, ERIH-PLUS. Este acreditată CNCSIS cu calificativul B+.

Revistele științifice aflate în portofoliul Editurii Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași sunt prezentate în secțiunile dedicate de pe pagina web a editurii, aici și aici.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.