Curs de perfecționare „Formator de formatori” organizat de Centrul de Studii Europene

Centrul de Studii Europene din cadrul Facultății de Drept – Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează cursul de perfecționare de
scurtă durată „Formator de formatori”.

Formatorul este specialistul în formare care proiectează,  derulează, evaluează şi revizuieşte activităţi teoretice / practice şi / sau programe de formare şi dezvoltare a competenţelor profesionale, derulate in instituţii specializate sau la locul de muncă. Competenţele opţionale vor fi formate numai împreună cu sau
ulterior dobândirii / evaluării competenţelor de bază (obligatorii), conţinutul lor fiind adiacent competenţelor de bază.

Astfel, formatorii implicaţi în managementul programelor de formare şi / sau personalul furnizorilor de formare cu funcţii  manageriale vor deţine, în funcţie de domeniul de specializare,  una sau mai multe dintre unităţile opţionale de competenţă  (Marketing-ul formării, Proiectarea programelor de formare,  Organizarea programelor şi a stagiilor de formare, Evaluarea,  Revizuirea şi asigurarea calităţii programelor de formare).

Cursul este autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări și se adresează persoanelor care au absolvit studii superioare (licență). Înscrierea se face pe baza unui dosar ce trebuie să conțină copie după: certificatul de naștere, certificatul de căsătorie, cartea de identitate, diploma de licență / adeverința de absolvire a facultății, chitanța pentru plata taxei de înscriere și fișa de înscriere.

Cursul se va desfășura în perioada 20-24 iunie. Se acordă o serie de reduceri studenților, cadrelor didactice și personalului didactic-auxiliar din învățământ. Absolvenții vor primi la finalul cursului diplome eliberate de Ministerul Muncii și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Data limită de înscriere este 15 iunie 2018. Mai multe informații despre acest curs se găsesc pe pagina web http://cse.uaic.ro/formare/

Leave a Reply

Your email address will not be published.