Întâlnire inedită, în Sala Senatului, a studenţilor la Universitatea Alexandru Ioan Cuza cu directori de unităţi de învăţământ din judeţul Iaşi

Joi, pe 14 decembrie 2017, la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, în Sala Senatului, a avut loc, începând cu ora 18.00, o întâlnire a studenţilor cu directori de unităţi de învăţământ din judeţul Iaşi, intitulată „Pentru un management educaţional de calitate. Realităţi şi perspective”.

Invitații la dialog au împărtășit experiența acumulată în conducerea unității de învăţământ pe care o reprezintă, astfel încât studenții și masteranzii au putut descoperi elementele de bază ale unui management educațional de calitate. Exemplele de bună practică au fost împărtășite de către Doamna Prof. dr. Anca Dimitriu, Directorul Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir, Doamna Prof. Manuela Coțofan, Directorul Liceului Teoretic Vasile Alecsandri, Domnul Prof. Constantin Chirilă, Directorul Colegiului Național Garabet Ibrăileanu, Domnul Prof. Gheorghe Gheorghiță-Vornicu, Directorul Colegiului Național de Artă Octav Băncilă, Doamna Prof. Monica Trupină, Directorul Liceului Tehnologic Petru Poni, Doamna Prof. Mihaela Gotcu, Directorul Colegiului Național Emil Racoviță, Domnul Prof. Mihai Crauciuc, Directorul Școlii Gimnaziale Alexandru cel Bun și Domnul Prof.  Gabriel Chiochiu, Directorul Școlii Gimnaziale Grajduri.

«O invitație la Universitatea care ți-a făurit destinul profesional nu poate fi decât deosebit de onorantă. Am absolvit, la rândul meu, masterul Politici și management în educație, absolut necesar și util pentru formarea mea ca manager de școală. Alese mulțumiri domnului lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau pentru o colaborare permanentă în domeniul managementului educațional, pe criterii durabile, cu obiective comune în vederea optimizării activității manageriale, personalizate funcție de specificul fiecărei școli, de cultura organizațională proprie, de valori și modele de evoluție în educație. Apreciez și prețuiesc întâlnirile deschise, colegiale și neregizate, în care sunt puse în valoare  experiențele utile, în care sunt valorificate resursele, în care se evidențiază modelele de bună practică spre folosul întregii comunități educaționale și spre conturarea unui destin mai luminos al școlii românești!» (Prof dr. Anca Dimitriu, Directorul Liceului Teoretic Dimitrie Cantemir din Iaşi)

«O activitate inedită, în care directorii au avut ocazia de a împărtăşi din experienţa managerială şi, în acelaşi timp, de a învăţa din schimbul de idei cu studenţii. A fost o activitate reuşită, cred eu, atât pentru studenţi, cât şi pentru noi.» (Prof. Mihai Crauciuc, Directorul Școlii Gimnaziale Alexandru cel Bun din Iaşi)

Evenimentul  a fost moderat de către Domnul Lector dr. Bogdan Constantin Neculau, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași. «În contextul frumoasei colaborări dintre universitatea noastră şi instituţiile din învăţământul preuniversitar, ne-am gândit să organizăm această întâlnire, la care au participat directori de unităţi de învăţământ din Iaşi (licee din sfera teoretică, tehnologică şi vocaţională, şcoli gimnaziale, atât din mediul urban, cât  şi din mediul rural) şi studenţi de la masteratul de Politici şi Management în Educaţie din cadrul Facultăţii de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei, studenţi reprezentanţi în Senatul Universităţii, precum şi studenţi care urmează cursurile oferite de Departamentul pentru Pregătirea Personalului Didactic, în perspectiva îmbrăţişării carierei didactice. Unul dintre principiile de care trebuie să ţinem cont, atât în orientarea profesională, cât şi în formarea iniţială şi continuă, este cel al îmbinării teoriei cu practica, într-un chip cât mai eficient şi eficace, dacă ne dorim calitate şi performanţă. S-au făcut mărturisiri, au fost împărtăşite «bune practici», s-au adresat întrebări, s-au oferit (posibile) răspunsuri, s-a problematizat, s-au pus bazele unor viitoare întâlniri, toate într-un moment aflat dincolo de sfera formalului, dar încărcat de dorinţă de (inter)cunoaştere şi de necesare şi autentice emoţii.» (Lector dr. Bogdan Constantin Neculau, de la Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei din cadrul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iași)

Studenţii participanţi au avut ocazia să afle mai multe despre cariera didactică şi managerială, despre teorie şi practică, despre provocări şi posibile soluţii, care să îi ajute în deciziile pe care le vor lua cu privire la carieră, precum şi în gestionarea viitoarelor oportunităţi.

 

«Ziua de 14 decembrie 2017 a oferit prilej de discuții fructuoase între directori de şcoli, absolvenți ai masteratului de Politici și management educațional, actuali masteranzi și studenți ai Universităţii, privind bunele practici din managementul educațional, dar și situațiile de risc pe care un manager de unitate școlară le traversează în mandatul său. O întâlnire, necesară, practica fiind un element constitutiv al performanţei.»  (Daniela Obreja Răducănescu, studentă în anul al II-lea în cadrul Masteratului de Politici şi Magement în Educaţie, Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei)

«Plecând de la premisa că managementul educațional este o provocare atât pentru cei aflați în funcție, cât și pentru viitorii posibili candidați, am avut onoarea să participăm la o conferință la care au luat parte atât studenţi, cadre didactice, cât și directori ai instituțiilor educaționale de pe raza județului Iași. În urma celor discutate, am ajuns la concluzia că a fi director nu este un lucru simplu, ba mai mult, necesită multă muncă, atât la nivel intelectual, cât și la nivel emoțional, pentru că din această postură ai de-a face cu sute de suflete, fiecare având temperamente, caractere și idei diferite.» (Budușanu Georgiana-Larisa, studentă în anul al II-lea, Facultatea de Litere, specializarea Română-Spaniolă)

«A fost o întâlnire ce a reuşit să aducă la aceeaşi masă atât reprezentanţi ai instituţiilor de învăţământ preuniversitar, cât şi ai mediului academic. Cred că studenţii prezenţi la aceasta dezbatere au reuşit să desprindă sfaturi utile pentru o eventuală cariera didactică şi managerială.» (Tudor Mugurel Aursulesei, reprezentatnt al studenţilor de la Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor în Senatul Universităţii Alexandru Ioan Cuza din Iaşi)

«Am aflat în cadrul acestei întâlniri că nu este un lucru ușor să fii pregătit să iei în orice moment decizii corecte, să ții sub control și să rezolvi toate problemele interne ale școlii, dar nici imposibil, atâta timp cât există dorința de a te autodepăși și de ce nu, de a lăsa ceva concret, palpabil, în urma ta și a viitoarelor generații. Așadar, toate aceste aspecte relatate de către participanți n-au făcut decât să captiveze auditorii și să rămânem la final cu un deliciu intelectual.» (Roiniță Ana-Maria Anca,  studentă în anul al II-lea, Facultatea de Litere, specializare Română-Spaniolă).

Leave a Reply

Your email address will not be published.