Seminar științific – CoRoLa

Institutul de Informatică Teoretică al Academiei Române din Iași, în parteneriat cu Facultatea de Informatică din cadrul Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, organizează luni, 22 februarie 2016, începând cu orele 18:00, un seminar științific de prezentare a proiectului prioritar al Academiei Române CoRoLa (Corpusul computațional de referință pentru limba română contemporană). Evenimentul va avea loc în sala 205, situată la etajul 5 al Corpului R al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi, şi are ca principal obiectiv atragerea de noi voluntari în cadrul proiectului.

Institutul de Informatică Teoretică din Iași (IIT), Institutul de Cercetări pentru Inteligența Artificială din Bucureşti (ICIA), ambele din subordinea Academiei Române, au în derulare, ca temă de plan în cadrul programelor de cercetare prioritară ale Academiei Române, realizarea unui corpus computațional de referință pentru limba română contemporană: o colecție de texte (scrise și orale) de dimensiuni foarte mari (sute de milioane de cuvinte şi sute de ore de înregistrări vocale), completate cu metadate (autor, editură, data publicării, gen literar etc.) și adnotate cu informații de natură lingvistică și gramaticală (părți de vorbire, leme ale cuvintelor flexionate, analize sintactice etc.).

Prin naturaleţea textelor și prin adnotările pe care le va include, corpusul va fi util lingviștilor (pentru studierea diverselor aspecte ale limbii române), lexicografilor (pentru crearea de dicţionare generale sau speciale), celor care învață limba română ca limbă străină (ca sursă de exemple concrete de utilizare a cuvintelor și expresiilor în context, ori de relaţii pe care acestea le stabilesc cu alte cuvinte etc.), profesorilor care predau limba română în şcoala românească şi în străinătate (ca instrument de predare-învățare şi de evaluare a elevilor ori studenților).

Organizatorii invită la Seminar pe toți cei interesați să afle amănunte despre modul de construcție și de utilizare al Corpusului ori să participe ca voluntari (cu diplome de voluntariat) în marea echipă care îl realizează!

Leave a Reply

Your email address will not be published.