Reîncep înscrierile pentru Bursele Rotary ACADEMICA

Pentru al șaselea an consecutiv, studenții care fac dovada excelenței academice și a unei înalte motivații pentru studiu, dar care au o situație financiară modestă, sunt susținuți cu burse de către Clubul Rotary Iași Curtea Domnească.

Clubul Rotary Iași Curtea Domnească demarează o nouă sesiune de înscrieri pentru programul de burse Rotary ACADEMICA. Anul acesta, 15 tineri cu rezultate excepționale la învățătură, dar cu o situație financiară dificilă, vor primi sprijin financiar din partea Clubului Rotary Iași Curtea Domnească.

Programul Bursele Rotary ACADEMICA se adresează studenților în anul 1 și 2 de facultate, care urmează cursurile de licență ale unei universități de stat din Iași. Valoarea sprijinului financiar este de 10.000 de lei, banii urmând să fie oferiți lunar pe parcursul întregului an universitar. Condițiile de admitere presupun ca studentul candidat să facă dovada unor rezultate școlare foarte bune, dar și a situației financiare modeste. De asemenea, candidații trebuie să pregătească o scrisoare de motivație sau un eseu auto-evaluativ, ilustrativ pentru motivele care stau la baza solicitării acestei burse.

Candidații care îndeplinesc criteriile de eligibilitate vor participa, în etapa finală de selecție, la un interviu cu echipa de implementare a proiectului.

Până în prezent, în cei 5 ani de derulare (între anii 2018 și 2023), pentru acest program a fost alocat un buget total de 150.000 de euro, fiind acordate 75 de burse.

Programul Bursele Rotary ACADEMICA se desfășoară prin colaborarea dintre Rotary Club Iași Curtea Domnească și:

 

Parteneri din mediul universitar ieșean:

– Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași

– Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iași

– Universitatea de Medicină și Farmacie „Grigore T. Popa” Iași

– Universitatea de Științele Vieții „Ion Ionescu de la Brad” din Iași

– Universitatea Națională de Arte „George Enescu” din Iași

Parteneri din mediul preuniversitar ieșean:

– Inspectoratul Școlar Județean Iași

Partenerii din mișcarea rotariană din Iași:

– Rotary Club Iași

– Rotary Club Iași 2000

– Rotary Club Iași Copou

– Rotary Club Iași Junimea

 

 

În ce constă bursa?

 

Bursa lunară oferită fiecărui beneficiar va fi de 1.000 de lei și va putea acoperi cheltuielile legate de cazarea la cămin, masa la cantină, cărțile sau manualele necesare în procesul de învățământ, taberele de studiu etc. timp de 10 luni.
De asemenea, bursierii vor beneficia și de un Program de mentorat, pentru fiecare student fiind desemnată o echipă formată din câte un membru Rotary și unul Rotaract, care își vor asuma responsabilitatea îndrumării și sprijinirii studentului, atât în activitatea școlară, cât și în cea extrașcolară, pe toată perioada în care acesta este beneficiar al programului Bursele Rotary Academica.

 

Dosarul de selecție

 

Candidații interesați de admiterea în acest program trebuie să întocmească un dosar care să cuprindă:

 

– Cererea de înscriere (informală).

– Un eseu de 2 – 3 pagini, în care să se creioneze personalitatea aplicantului, cine este el și dacă se potrivește cu cerințele programului. Se vor descrie abilitățile personale, valorile, principiile după care se ghidează în viață, aspecte legate de activitățile extrașcolare, implicarea în diferite proiecte, planuri de viitor, de ce a ales o anumită facultate, atitudine civică etc.

– O recomandare din partea unei persoane reprezentative (din comunitate –învățător, profesor, preot – sau coordonator/mentor cu care a lucrat într-un proiect etc.). În acest caz vor furnizate datele de contact ale acelei persoane (adresa de mail și un număr de telefon), pentru a o putea contacta ulterior.

– Foaia matricolă aferentă studiilor liceale și/sau copie după diploma de bacalaureat (din care să rezulte situația școlară din perioada liceului, precum și notele obținute la bacalaureat, acolo unde este cazul) și/sau documente (de exemplu, situația școlară) care să ateste media generală anuală a anului universitar anterior (pentru studenții în anul al II-lea, inclusiv pentru cei care au fost bursieri în anul precedent).

– Adeverință(e) din care să rezulte veniturile familiei.

 

Candidații interesați pentru a aplica în cadrul acestui program vor trimite dosarul completând formularul de la adresa:

https://rotaryiasicurteadomneasca.ro/inscriere/

 

Termenul limită de depunere a dosarului este 15 octombrie 2023.

 

Rezultatele evaluării dosarului de concurs în vederea selectării candidaților care vor fi programați pentru interviu vor fi comunicate până pe 20 octombrie 2023.