Collège Belgique lansează apel la candidaturi

Collège Belgique anunță lansarea unui apel la candidaturi în vederea stabilirii programului de cursuri-conferințe pentru anul 2023.

Candidatura presupune depunerea de propuneri individuale pentru un singur expozeu sau de propuneri de cicluri tematice de patru expozeuri, cu mai mulți conferențiari.

Termenul limită de depunere a candidaturilor: 14 iulie 2022.

Informații suplimentare pot fi obținute aici.