Simpozionul internaţional „Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române”, Iaşi, 22–24 septembrie 2021

Institutul de Filologie Română „A. Philippide” – Filiala din Iaşi a Academiei Române, în colaborare cu Asociaţia Culturală „A. Philippide” organizează Simpozionul internaţional Provocări trecute și prezente în evoluția limbii, literaturii și culturii române, Iaşi, 22–24 septembrie 2021. Este a XX–a ediţie a Simpozionului anual internaţional al Institutului de Filologie Română „A. Philippide”. Datorită măsurilor de prevenire impuse de pandemia de coronavirus, simpozionul se va desfășura on-line.

Programul simpozionului se găsește pe site-ul institutului, la adresa: https://www.philippide.ro/pages/simpozioane/2021/Program_2021_final.pdf

O secțiune distinctă în cadrul acestei manifestări științifice o va constitui a VII-a ediție a Simpozionului național Memorialistica românească: între documentul istoric şi obiectul estetic.

La simpozionul din 22–24 septembrie vor fi prezentate 97 comunicări. Participă specialişti din Croația, Franța, Germania, Italia, Japonia, Republica Moldova, România, Serbia, SUA, Ucraina. Din România participă cadre didactice universitare, cercetători, doctoranzi și postodctoranzi din Bacău, Baia Mare, București, Cluj-Napoca, Galați, Iași, Timișoara.

Simpozionul se desfăşoară pe mai multe secţiuni (Lingvistică, Istorie literară, Cultură şi Identitate) urmărind abordarea complexă, interdisciplinară, a temei propuse. O secțiune este dedicată împlinirii a 100 de ani de la nașterea lui Eugeniu Coșeriu.