O nouă selecție pentru bursele ROK

 

 

În perioada 13-26 octombrie 2020, studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi îşi pot depune candidatura pentru o bursă studențească ROK.

Bursele studențești ROK sunt acordate în fiecare an de Centrul pentru studii coreene ROK, centru de cercetare și pentru studenți din cadrul Facultății de Litere.

În anul universitar 2020-2021 se vor acorda două burse studențești ROK, în valoare de 800 RON/lună, ca recunoaștere și susținere a interesului și rezultatelor studenților în domeniul studiilor coreene.

Pentru aceste burse pot candida studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi care, la data selecției, sunt înmatriculați în ciclul de învăţământ de licenţă în anul II sau anul III de studii la forma de învăţământ de zi sau în ciclul de învățământ de masterat la forma de învăţământ de zi.

Bursierii ROK vor contribui la asigurarea activității curente a centrului, vor participa la organizarea, promovarea și derularea evenimentelor centrului și vor desfășura activități academice și extracurriculare în domeniul studiilor coreene.

Dosarul de candidatură va conține:

  • Situaţia şcolară pentru anii de studiu finalizați (se obţine de la secretariatul facultăţii)
  • CV
  • Scrisoare de intenție, redactată în limba engleză

Dosarul de candidatura se transmite, printr-un singur email, la adresa rokcenteriasi@gmail.compână pe data de 26 octombrie 2020 inclusiv.

Pe site-ul oficial puteți găsi mai multe detalii despre regulamentul de acordare a burselor ROK