Conferința „A trăi liber într-o societate liberă”

Joi, 12 ianuarie 2012, începând cu ora 16:00, conf. univ. dr. Ilie Fârte a conferențiat pe tema „A trăi liber într-o societate liberă”, în corpul B al Universității ”Alexandru Ioan Cuza”.

 

Conferința, moderată de lector univ. dr. Gabriel Mursa, profesor al Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor (FEAA), a debutat cu o prezentare a cărții „Mentalitatea anticapitalistă”, scrisă de Ludwig von Mises, susținută de Paula Diaconu, doctorandă la FEAA.

 

Imediat dupa introducerea care a punctat principalele trăsături ale gândirii libertariene, conf. univ. dr. Ilie Fârte și-a început pledoaria pentru libertate, afirmând: „Am iubit și iubesc libertatea și nu vă spun un secret, ea chiar funcționează”. Acesta a continuat, prezentând conceptul de libertate ca fiind parte a ființei umane, failibilă prin definiție și condamnată la suferință, singurătate, boală și moarte. Totodată, libertatea este un criteriu care separă barbaria de civilizație. „Oamenii perfecționează mijloace barbare pentru a obține ceea ce doresc”, însă „e mai avantajos pentru un tiran sa îi lase pe ceilalți sa fie liberi”, a adăugat Ilie Fârte.

 

Conferențiarul a făcut diferența între două tipuri de libertate, cea a individului, de natură interioară și cea a societății, de factură civică. Libertatea interioară se fondează pe conceptele de voință, perseverență și rațiune, virtuți prin care ființa umană se orientează spre anumite scopuri. Acest fel de libertate poate întâmpina anumite impedimente în calea dezvoltării sale, precum incontinenţa, incapacitatea de a stabili priorități, ignoranța, lașitatea. Aceste obstacole pot fi depășite, a precizat Ilie Fârte, prin autocontrol, prioritizare, dar și printr-un necesar exercițiu de umilință: „ Complexitatea naturii întrece complexitatea minții noaste, deci să fim umili”.

 

Cea de-a doua variantă a libertății, cea civică, arată conferențiarul, presupune principiul nonagresiunii. Agresiunea poate fi evitată prin „cunoașterea limitelor, autocontrol și asumarea responsabilităților”. Conferențiarul a atras atenția asupra tendinței umane de a avea „un standard dublu”, în acest caz fiind necesară „dezvoltarea unei personalități unitare”.

 

În continuare, au fost expuse mijloacele de acțiune libertariene, printre care: gândirea critică, politețea, implicarea în acțiuni colective, exprimarea liberă a ideilor, feedback-ul onest.

Ilie Fârte a făcut diferența dintre două modele de societăți: cea liberă și cea barbară. O societate liberă este caracterizată de un „etos indivitualist”, în timp ce una barbară este dominată de un „etos colectivist”, fondată pe un raționament de tipul „ceva e bun dacă e bun pentru toată lumea”.

 

În încheierea conferinței, conf. univ. dr. Ilie Fârte a afirmat: „Gustați și vedeți cât de bună este libetatea!”. Finalul expunerii a fost marcat de o discuție liberă, unde cei prezenți în sală în număr mare, deopotrivă studenți și cadre didactice, au putut adresa întrebări legate de tema conferinței.

 

Evenimentul a fost organizat de Facultatea de Filosofie, în colaborare cu institutul Friedrich von Hayek România și se  înscrie în seria de conferințe „Idei în libertate”.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.