Club J: Atelier pentru tinerii jurnaliști francofoni-Literatură și jurnalism: dezbatere despre raporturile dintre textul literar şi discursul jurnalistic

Marți, 10 martie 2020, ora 18, CRU UAIC

Club J : Atelier pentru tinerii jurnaliști francofoni

Literatură și jurnalism: dezbatere cu studenții și profesorii Facultății de Litere despre raporturile dintre textul literar şi discursul jurnalistic

Invitat: Grégory RATEAU (redactor-șef, petitjournal.com, București)

Pagina Facebook a evenimentului: https://www.facebook.com/events/235721400799534/

ORGANIZATORI/PARTENERI:

 • Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – Facultatea de Litere – Catedra de Limba și literatura franceză
 • Centrul de reuşită universitară al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (CRU UAIC)
 • Institutul Francez din Iași
 • Lectoratul Francez din Iași
 • Fundația Alumni a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Agenția universitară a Francofoniei în Europa centrală și orientală (AUF-ECO)
 • Asociația Studenților Francofoni din Iași (ASFI)
 • Asociația Studenților Jurnaliști (ASJ)
 • Asociația Medicală a Studenților Francofoni din Iași (AMSFI)
 • Editura Polirom

 

CONTACT:

Centrul de reuşită universitară (CRU UAIC)

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

Corp R (ex-Romtelecom), etajul I, sala 102

Str. Alexandru Lăpușneanu nr. 14 – 700057 Iași

e-mail : cru.uaic@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/cru.uaic

Twitter : @cru_uaic

 

 

Mardi, 10 mars 2020, 18h, CRU UAIC

Club J : Atelier pour les jeunes journalistes francophones

Littérature et journalisme : débat avec les enseignants-chercheurs et les étudiants en Lettres sur les rapports entre l’écriture littéraire et le discours journalistique

Invité : Grégory RATEAU

(rédacteur en chef de petitjournal.com, Bucarest)

Page Facebook de l’événement : https://www.facebook.com/events/235721400799534/

 

ORGANISATEURS/PARTENAIRES :

 • Université Alexandru Ioan Cuza, Iași – Faculté des Lettres – Département de Français
 • Centre de réussite universitaire de l’Université Alexandru Ioan Cuza (CRU UAIC)
 • Institut Français de Iași
 • Lectorat Français de Iași
 • Fondation Alumni de l’Université Alexandru Ioan Cuza, Iași
 • Agence universitaire de la Francophonie en Europe centrale et orientale (AUF-ECO)
 • Association des Étudiants Francophones de Iași (ASFI)
 • Association de Étudiants Journalistes (ASJ)
 • Association des Étudiants Francophones en Médecine Générale et Dentaire de Iași (AMSFI)
 • Éditions Polirom

 

CONTACT :

Centre de réussite universitaire (CRU UAIC)

Université Alexandru Ioan Cuza

Bâtiment R (ex-Romtelecom), 1er étage, salle 102

14, rue Alexandru Lăpușneanu – 700057 Iași

e-mail : cru.uaic@gmail.com

Facebook : www.facebook.com/cru.uaic

Twitter : @cru_uaic

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.