UAIC lansează o nouă competiție pentru acordarea de granturi tinerilor cercetători

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) organizează, începând cu data de 16 martie 2020, o nouă competiție pentru acordarea de granturi tinerilor cercetători. Propunerile de proiecte de cercetare se pot depune în perioada 16 martie – 3 aprilie.

La competiție pot participa tineri cercetători care, la momentul lansării competiției, au vârsta maximă de 35 de ani, dețin titlul științific de doctor și sunt beneficiarii unui contract de muncă valid pe o perioadă de minim 3 ani, semnat cu Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Cercetătorii care au beneficiat de un grant câștigat într-o competiție anterioară nu sunt eligibili.

Mai multe detalii pot fi consultate pe pagina competiției.

Competiția pentru acordarea de granturi tinerilor cercetători face parte dintr-o serie de mecanisme pe care UAIC le implementează pentru stimularea activității de cercetare științifică. Biroul Executiv al Consiliului de Administrație al UAIC a decis ca, începând cu data de 1 martie 2020, să se asigure din fondul centralizat al Universității finanțarea cheltuielilor cu salariile cercetătorilor din departamentele de cercetare ale facultăților. Fiecare facultate va beneficia de un fond echivalent a două salarii de Cercetător Științific III, cu vechime maximă. De asemenea, în ședința din 9 ianuarie 2020 a Biroului Executiv al Consiliului de Administrație, s-a decis recompensarea autorilor din UAIC care publică articole în reviste cotate ISI Web of Science. Autorii afiliați UAIC care publică articole în reviste indexate în baza de date ISI Web of Science vor fi recompensați în funcție de zona din care face parte jurnalul în care este publicat articolul (zona roșie, zona galbenă sau zona albă).

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.