Conferința internațională „Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”

Avem deosebita plăcere sa vă invităm la cea de a -16- a ediție a conferinței internaționale „Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”, ce va avea loc la data de 30 octombrie 2020, în AULA MAGNA , ACADEMIA ROMANA, FILIALA IASI, B-dul Carol nr. 8.

Tematica propusă se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, mediu, geodezie, sănătate, învățământ, cultură, turism, artă, inginerie aplicată respectiv structurarea, fundamentarea, testarea și aplicarea unor noi modele matematice și strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Conferința este organizată de: Academia Română, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, ”Gheorghe Zane”- Colectivul de Cercetări Economice, Asociaţia “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, S.C.Eastern Marketing Insights SRL, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Se primesc articole la adresa: conferintaespn2020@gmail.com
Rezumate: 15.05.2020;
Lucrări în extenso: 15.09.2020
Articolele, în limbile română sau engleză vor fi publicate în volum, la o editură acreditată de C.N.C.S.

Pentru mai multe detalii: http://euroregiune.webs.com

Leave a Reply

Your email address will not be published.