Proiect ce vizează dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul Știinţelor economice

În perioada 15 iulie  – 5 septembrie 2019, doctoranzii și postdoctoranzii Facultății de Economie și Administrarea Afacerilor din cadrul Universității „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași (UAIC) se pot înscrie în cadrul proiectului „Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale pentru doctoranzi și postdoctoranzi în domeniul Știinţelor economice” (InoVant, POCU/380/6/13/125015).

În cadrul acestui proiect, grupul țintă al UAIC, reprezentat de 20 studenți doctoranzi înmatriculaţi în anul al II-lea la Școala Doctorală SDEAA și 10 cercetători postdoctorat înmatriculaţi la Programele postdoctorale la Școala Doctorală SDEAA, poate să obțină următoarele beneficii:

– acordarea de sprijin financiar sub forma burselor  „doctorand antreprenor” și „cercetator postdoctorat antreprenor”, pentru o perioadă de 12 luni, în cuantum de 400 Euro / lună pentru doctoranzi și 600 Euro/lună pentru cercetătorii postdoctorat;

– acordarea de sprijin financiar pentru mobilități naționale și transnaționale;

– acordarea de sprijin financiar în vederea publicării de articole sau în vederea participării la conferințe internaționale organizate în state membre ale UE (altele decât România);

– acordarea de sprijin prin facilitarea accesului la baze de date internaționale Bloomberg și Reuters.

Partenerii implicați în implementarea proiectului sunt:  Academia de Studii Economice din București (ASE) – Solicitant (P1), Universitatea de Vest din Timișoara (UVT) – Partener 2 (P2), Universitatea  „Alexandru  Ioan Cuza” din Iași  (UAIC) – Partener 3 (P3) și Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF) – Partener 4 (P4).

Mai multe informații găsiți aici.

Leave a Reply

Your email address will not be published.