Ministerul Afacerilor Externe lansează programul „InternshipRO2019EU” – București

În contextul procesului de pregătire a României pentru preluarea și exercitarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene, din primul semestru al anului 2019, Ministerul Afacerilor Externe lansează Programul „InternshipRO2019EU” – componenta București.

Pe parcursul derulării programului, 45 de persoane vor avea oportunitatea să se implice în planificarea, organizarea și desfășurarea activităților de protocol din cadrul evenimentelor prilejuite de deținerea de către România a Președinția Consiliului Uniunii Europene.

Participanții la acest program își vor desfășura activitatea în cadrul Ministerului Afacerilor Externe și vor beneficia de prevederile Legii nr. 176/2018 privind internshipul, inclusiv de dreptul de a primi o indemnizație de internship. Indemnizaţia lunară pentru internship va fi în valoare de 3000 lei brut. Ministerul Afacerilor Externe nu va suporta alte cheltuieli implicate de participarea internilor la acest program.

Durata programului va fi de 6 luni de la data semnării contractului de internship. Programul de lucru al internilor va fi de maximum 40 de ore de prezenţă în fiecare săptămână, program flexibil, fără a depăși durata maximă prevăzută de legislația în vigoare. Perioada de activitate va fi considerată vechime în muncă.

Selecția candidaților se va face în conformitate cu prevederile Regulamentului privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe, și va cuprinde următoarele etape:

  1. etapa depunerii și selecției dosarelor;
  2. etapa interviului.

Candidații trebuie să îndeplinească cumulativ criteriile prevăzute în Regulamentul privind organizarea și desfășurarea Programelor de Internship în cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Pentru Programul „InternshipRO2019EU” – componenta București candidații trebuie să îndeplinească și următoarele criterii specifice:

  1. sunt studenți sau absolvenți de studii universitare de licență, într-unul din următoarele domenii de licență: Drept, Științe administrative, Științe ale comunicării, Relații internaționale și studii europene, Științe politice, Sociologie, Științe militare, informații și ordine publică, Administrarea afacerilor, Economie și afaceri internaționale, Management, Limbi moderne aplicate, Istorie, Studii culturale;
  2. cunosc, la nivel avansat, două sau mai multe limbi oficiale ale UE, dintre care una trebuie să fie limba engleză

Perioada de înscriere: 2.12.2018 – 6.12.2018

Mai multe detalii despre procesul de selecție găsiți pe site-ul oficial al Ministerului Afacerilor Externe.

Leave a Reply

Your email address will not be published.