Conducerea UAIC s-a întâlnit cu reprezentanții studenților

Conducerea Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) s-a întâlnit miercuri, 21 noiembrie 2018, în Sala Ferdinand, cu reprezentanții studenților pentru a discuta problemele cu care se confruntă studenții și pentru a găsi soluții de rezolvare a acestora.
La această întâlnire au participat: Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Prorector și Ordonator de Credite al UAIC, Costel PALADE, Director General Administrativ, Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU, coordonatorul Centrului de Învățare, drd. Costel Marian DALBAN, reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație al Universității, Dr. Carmen CĂRARE, Medic primar – Medicină Generală la Centrul Medical Studenţesc Copou, reprezentanți ai Serviciului pentru Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională, ai Biroului Programe Didactice Universitare şi Postuniversitare și reprezentanții studenților în Senat, în consiliile facultăților, șefii de cămine, dar și reprezentanți ai asociațiilor studențești.
Prima parte a întânirii s-a axat pe discuția despre proiectele și inițiativele extracurriculare pentru studenți, dar și pe necesitatea și importanța activității de tutoriat.
Prof. univ. dr. Mihaela ONOFREI, Ordonator de Credite al UAIC, a subliniat faptul că, începând de anul acesta se urmărește ca activitatea de tutoriat să se desfășoare într-un mod mai activ, aplicat și concret. Tutoriatul vine în întâmpinarea nevoilor studenților și constă în oferirea de ajutor individualizat, prin intermediul unor activități coordonate de un cadru didactic titular, cu scopul de a-i informa şi sprijini în eforturile de adaptare la exigenţele specifice învăţământului superior.
De asemenea, Lect. univ. dr. Bogdan Constantin NECULAU a prezentat studenților activitățile la care pot participa în cadrul Centrului de Învățare al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași. Acest Centru este un spațiu dedicat studiului individual şi asistat, cu precădere pentru studenții aflați în risc de abandon sau de nepromovare, având drept scop continuarea studiilor şi îmbunătățirea performanței educaționale.
Printre activitățile Centrului de Învățare se numără: cursuri de literație, prelegeri, dezbateri şi ateliere de lucru pe teme de interes (managementul timpului, planificarea şi organizarea muncii, lucrul în echipă, comunicare, strategii de învăţare eficientă, dezvoltarea aptitudinilor de memorare durabilă, managementul stresului, gestionarea situaţiilor de criză etc.), consiliere de diverse tipuri, sesiuni de coaching şi dezvoltare personală etc.
Cei prezenți la întâlnire au avut ocazia să afle informații și despre activitatea Centrului Medical Studenţesc Copou, Dr. Carmen CĂRARE prezentând principalele probleme de sănătate cu care se confruntă studenții și riscurile la care sunt expuși în cazul nerespectării normelor de igienă. De asemenea, a fost subliniată necesitatea controalelor medicale periodice și prezența la Cabinetul Medical Studențesc în vederea prevenirii și depistării la timp a unor afecțiuni sau pentru examinările medicale de bilanț.
Directorul General Administrativ al Universității, domnul Costel Palade, a încurajat studenții să anunțe personalul Universității de fiecare dată când apar probleme de ordin administrativ, fie prin adresare directă, fie prin intermediul registrelor din cămine. Pentru o comunicare mai facilă, se are în vedere implementarea unui sistem on-line pentru eficientizarea rezolvării problemelor studenților.

Reprezentanți ai Biroului Programe Didactice Universitare şi Postuniversitare și ai Serviciului pentru Studenți, Orientare în Carieră și Inserție Profesională din cadrul UAIC au prezentat soluțiile prevăzute în regulamentele de studii sau de legislația în vigoare și activitățile de care pot beneficia studenții atunci când întâmpină anumite dificultăți pe parcursul anilor de studii, astfel încât să nu se ajungă la eșecuri sau abandon. De exemplu, Serviciul Pentru Studenți și Absolvenți organizează training-uri gratuite pentru studenți (Managementul stresului în sesiune, Învață să înveți, Managementul timpului, Cum să realizezi o prezentare de succes, Dicția și importanța cuvântului în discurs etc), sesiuni de consiliere în carieră sau consiliere psihologică etc.
Studenții care au participat la această întâlnire au semnalat o serie de probleme cu care se confruntă în campus, urmând ca acestea să fie analizate de conducerea Universității pentru identificarea celor mai bune soluții. De asemenea, Costel Marian DALBAN, reprezentant al studenților în Consiliul de Administrație al Universității, a specificat faptul că a fost realizat un formular online pentru a afla care sunt problemele cu care se confruntă studenții, urmând ca o listă cu problemele reale semnalate să fie transmisă Consiliului de Administrație al Universității.

Leave a Reply

Your email address will not be published.