Conferința internațională „România – de la Marea Unire la integrarea europeană”

Conferința internațională „România – de la Marea Unire la integrarea europeană”, Iași, 14-15 noiembrie 2018

Organizatori

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene și Departamentul de Cercetare din cadrul Facultății de Filozofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, cu sprijinul Consiliului Local Iași și a Compartimentului Centenar din cadrul Primăriei Municipiului Iași.

Argument

În contextul aniversării Marii Uniri se impune o analiză (critică) a contextului care a creat condițiile pentru realizarea unui demers de asemenea magnitudine, evidențiind atât specificul punctelor de vedere exprimate de diversele provincii istorice cât, mai ales, aducând în prim plan elementele de convergență care au cristalizat statul unitar România. De asemenea, într-o perspectivă subiacentă vor fi analizate principalele orientări politice responsabile de acest eveniment precum și mecanismele prin intermediul cărora a fost posibilă formularea și realizarea unui asemenea obiectiv național.

Această perspectivă istorico-analitică va fi completată cu modul în care România se poziționează și reacționează din poziția actuală, de stat membru al Uniunii Europene în raport cu vecinătatea estică a acesteia. Un atare demers este necesar nu doar pentru a sublinia provocările pe care poziționarea geografică a României le generează cât, mai curând, de a identifica o serie de avantaje geopolitice și geostrategice pe care România ar trebui să le utilizeze pentru a-și formula obiectivele de politică externă la 100 de ani de la Marea Unire. Astfel, contiguitatea teritorială cu spațiul ex-sovietic precum și relațiile preferențiale cu Republica Moldova pot deveni aspecte extrem de importante atât pentru modelarea politicii externe a României, în încercare de a defini un nou proiect de țară, cât și pentru posibile îmbunătățiri ale politicilor și pârghiilor comunitare care gestionează vecinătatea orientală în condițiile în care Uniunea Europeană (UE) este interesată în stabilitatea, buna guvernare şi dezvoltarea economică de-a lungul granițelor sale estice. Altfel spus, această a două parte de proiectului își propune ca, fructificând experiența istorică, să identifice cum poate și trebuie să răspundă România provocărilor contemporane din poziția de vecinătate estică a Uniunii Europene – identificarea principalelor mecanisme politice și diplomatice prin intermediul cărora România poate să reprezinte un actor activ în raport cu Federația Rusă dar și cu statele foste republici sovietice.

Cuplând cele două analize – una de natură retrospectivă și cealaltă de natură prospectivă – proiectul își propune să genereze o dezbatere cu privire la ceea ce poate fi recuperat ca element de continuitate (din 1918 până astăzi) precum și cu privire la ceea ce trebuie inovat în cadrul obiectivelor naționale definite pe termen mediu și lung.

Impactul evenimentului academic va fi cu atât mai important cu cât va grupa în cadrul unei conferințe-dezbatere reprezentanți ai mediului universitar din România dar și din Republica Moldova, într-o încercare de a identifica puncte de vedere complementare și perspective cât mai diverse.

 

Depunerea rezumatelor

Participanții interesați trebuie să trimită un rezumat de 300 de cuvinte și un scurt CV la adresa political.science.uaic@gmail.com până la data de 28 octombrie 2018.

Rezumatele trebuie să fie scrie în format Word (doc., .docx) sau PDF cu informații, în această ordine:

a)      Autor(i), b) afiliere, c) adresă de e-mail, d) titlul lucrării, e)Rezumat.

Autorii propunerilor acceptate vor fi anunțați până la data de 1 noiembrie 2018.

 

Comitetul științific și de organizare:

Propunerile vor fi evaluate de către un comitet științific, exclusiv pe baza standardelor și a meritelor academice:

Prof. Dr. George POEDE, Președinte de onoare

Conf. Dr. Habil. Bogdan ȘTEFANACHI, Coordonator proiect & Prodecan & Directorul Departamentului de cercetare al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice

Prof. Dr. Conțiu ȘOITU, Decan al Facultății de Filosofie și Științe Social Politice

Prof. Dr. Habil. Virgil STOICA, Directorul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene

Cercet. St. III Dr. Alexandru MURARU

Lect. Dr. Olesea ȚĂRANU

Lect. Dr. Simona VRÂNCEANU

Lect. Dr. Silviu GRECU

Lect. Dr. Ana Maria ANDRONACHE

Lect. Dr. Diana MĂRGĂRIT

Lect. Dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA

Lect. Dr. Bogdan MIHĂILESCU

Lect. Dr. Corina BARBAROS

 

Important:

Pe baza unei selecții a lucrărilor conferinței, acestea vor fi ulterior publicate într-un volum științific.

Organizatorii nu percep taxe de participare. Cheltuielile ocazionate de masă, pauze de cafea, precum și materialele conferinței vor fi oferite participanților de către organizatori. Cheltuielile de transport și cazare sunt exclusiv în sarcina participanților.

Leave a Reply

Your email address will not be published.