Conferința internațională „Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a  Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”

Avem deosebita plăcere sa vă invităm la cea de a -14- a ediție a conferinței internaționale „Dezvoltarea  Economico-Socială Durabilă a  Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”, ce va avea loc la data de 9 noiembrie 2018,  în Sala de Conferințe a ICES ”Gh. Zane”, Iași, Str. Codrescu nr. 2.

Tematica propusă  se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, mediu, geodezie, sănătate, învățământ, cultură, turism, artă, inginerie aplicată respectiv structurarea, fundamentarea, testarea și aplicarea unor noi modele matematice și strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Conferința este organizată de:
•        Academia Romană, Filiala Iași – Institutul de Cercetări Economice și Sociale, ”Gh. Zane”, Colectivul de Cercetări Economice,
•        Consiliul Județean  Iași,
•        Asociația Euroregiunii  Siret-Prut-Nistru,
•        AGER – Filiala Iași
•        Universitatea de  Stat „Al. Russo”, Bălți,
•        Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova
Se primesc la adresa: doncean.marilena@acadiasi.ro
Rezumate: 31.08.2018;
Lucrări în extenso: 30.09.2018

Pentru mai multe detalii: http://ices.acadiasi.ro/

Leave a Reply

Your email address will not be published.