Cazarea pe perioada verii

Studenţii, absolvenţii şi candidaţii la admitere se pot caza, în cursul acestei veri, într-unul din căminele Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”. Pentru perioada verii (10 iulie – 16 septembrie), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va oferi locuri de cazare în regim ocazional în căminul C5 şi C6 din complexul studenţesc „Titu Maiorescu” și în căminul C2 din complexul studențesc ”Târgușor Copou”.

Căminul C11, cu excepția perioadei 15-31 august, este deschis permanent pentru familiști, salariați și doctoranzi ai UAIC.

Tarifele de cazare în regim ocazional variază în funcţie de statul de student/ absolvent, precum şi în funcţie de desfăşurarea unor activităţi didactice în timpul vacanţei de vară.

Vezi aici detalii despre tarifele de cazare.

Pentru studenții familiști, salariații și doctoranzii  care au locuit în cămin în timpul anului universitar 2017-2018 și solicită cazare pe toată perioada vacanței de vară, se aplică tariful de cazare din timpul anului, fără plata locului excedentar și cu gratuitate la copii cu vârsta până în 12 ani. Studenții familiști (cu excepția doctoranzilor) care au beneficiat de gratuitate la cazare în timpul anului universitar, pentru perioada vacanței de vară se aplică tariful din timpul anului, perceput unui student ce primește subvenție simplă (ex. tarif cazare C11= 150 lei/lună).

Studenții cu cu handicap grav sau accentuat beneficiază de cazare, la tariful din timpul anului universitar.

Pentru studenţii care beneficiază de măsură de protecţie socială plasament rezidenţial, tarifele de cazare pot fi suportate de centrele de plasament, în baza adeverinţelor eliberate de acestea.

Cererea de cazare  pentru perioada verii  (descarcă de aici modelul) trebuie avizată la Facultate și aprobată de Directorul General Administrativ sau Directorul Serviciilor Sociale Studenţeşti.

Cererile se depun începând cu data de 18 iunie 2018, la D.S.S.S. – Biroul Social (cămin C12, camera 5) sau  se transmit la adresele de e-mail: ana.amariei@uaic.ro, liliana.marciuc@uaic.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.