Lansarea volumelor Unirea Basarabiei cu România în presa vremii, de Ion Agrigoroaiei și România – de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme

Joi, 22 martie 2018, începând cu ora 17.45, la Sala Senat a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași vor fi la lansate volumele Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mişcarea” (Iași, 1917-1918) (ed. a II-a, revizuită și adăugită), de Ion Agrigoroaiei și România – de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme, ambele din colecția Historica.
Cu această ocazie, volumul profesorului Ion Agrigoroaiei va fi prezentat de prof.univ.dr. Gheorghe Iacob, iar volumul istoricului francez Jean-Noël Grandhomme va fi prezentat de prof.univ.dr. Gheorghe Cliveti.

Evenimentul va avea loc în cadrul conferinței internaționale Marea Unire a Românilor (1918) – Istorie și Actualitate, organizată de Facultatea de Istorie a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, înscrisă între acțiunile consacrate Centenarului Marii Uniri și sprijinită de Primăria Municipiului Iași – Departamentul Centenar, Institutul Cultural Român, Institutul Român de Cultură şi Cercetare Umanistică de la Veneţia, Accademia di Romania in Roma, Institutul Eudoxiu Hurmuzachi pentru românii de pretutindeni și Institutul Francez Iași. La această manifestare vor lua parte aproximativ 100 de cercetători și profesori din România, Republica Moldova, Austria, Elveția, Franța, Germania, Italia și SUA.

La realizarea volumului Unirea Basarabiei cu România în presa vremii. Un studiu de caz: ziarul „Mişcarea” (Iași, 1917-1918) (ed. a II-a, revizuită și adăugită), de Ion Agrigoroaiei, s-a avut în vedere o meticuloasă documentare, ce a avut drept obiect felul în care a fost reflectată unirea Basarabiei cu România în presa vremii, mai cu seamă în ziarul „Mişcarea” (Iaşi, 1917-1918). Este un studiu de caz, completat cu o culegere de documente (articole, declaraţii, rezoluţii, proclamaţii etc.) apreciate ca deosebit de interesante pentru înţelegerea şi aprofundarea aspectelor analizate sau numai enunţate.

Ion Agrigoroaiei (n. 1936, Chișinău), absolvent al Secţiei de Istorie de la Facultatea de Filologie-Istorie a Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1958), cadru didactic la Catedra de Istoria României, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi (1959-2007), doctor în istorie (1975) cu o teză privind viaţa politică din perioada imediat următoare Marii Uniri, conducător de doctorat, Profesor emeritus al Universităţi „Al. I. Cuza” din Iaşi (2007). A publicat peste 250 de lucrări – volume, cursuri universitare, ediţii îngrijite, studii şi articole etc. –, printre care: România interbelică (2001), Opinie publică şi stare de spirit în vremea Războiului de Întregire şi a Marii Uniri. Iaşi, 1916-1918 (2004, ediția a II-a: 2016), Basarabia de la unire la integrare (2007), România în relaţiile internaţionale din perioada 1916-1918 (2008), Basarabia în acte diplomatice 1711-1947 (2012), România interbelică: unificare și evoluție economică (2015), Orașul Iași – „capitala rezistenței până la capăt” (1916-1917) (coordonator, 2016), Mărăști, Mărășești, Oituz – 100 de ani. Reflecții în presa vremii (2017). A fost distins cu Premiul Academiei Române în anul 1985, pentru contribuţia la elaborarea volumului Aspecte ale luptei naţionale. Iaşi 1600-1859-1918 (Editura Junimea, 1983). Ca recunoaştere a amplei activităţi desfăşurate în cercetarea istoriei Basarabiei şi în combaterea tezelor antiromâneşti, i s-a conferit, prin decret al preşedintelui Republicii Moldova, ordinul „Gloria Muncii” (21 decembrie 2010).

În lucrarea România – de la Tripla Alianță la Antanta (1914-1919), de Jean-Noël Grandhomme, traducere din limba franceză de Traducere de Ionela-Felicia Moscovici, Georgiana Medrea Estienne și Valentin Trifescu, autorul analizează, cu multă luciditate şi spirit critic, istoria României din timpul Primului Război Mondial. Au fost reliefate: situaţia politică şi militară de la începutul conflictului armat, relaţiile cu celelalte ţări europene, campania din 1916, redresarea ţării, relaţiile de forţe cu Puterile Centrale şi naşterea României Mari.

Jean-Noël Grandhomme (n. 1967, Strasbourg, Franța) este doctor în istorie al Universității Paris IV-Sorbona, profesor universitar de istorie contemporană la Université de Lorraine din Nancy, membru în prestigioase consilii științifice cum sunt Memorial de Verdun sau Memorial de l’Alsace-Moselle. Cărți publicate: Le Général Berthelot et l’action de la France en Roumanie et en Russie méridionale (1916-1918), 1999, pentru care a primit Premiul pentru Istorie Militară din partea Ministerului francez al Apărării și Premiul „Nicolae Iorga” din partea Academiei Române, Grande Guerre et l´effondrement de l´armée russe, 2000, Français et Roumains dans la Grande Guerre, 2008.

Leave a Reply

Your email address will not be published.