Volumul „Un secol al memoriei”, de Doris Mironescu, premiat la Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca

Volumul Un secol al memoriei. Literatură și conștiință comunitară în epoca romantică, de Doris Mironescu a primit Premiul pentru o perspectivă teoretică și comparatistă asupra literaturii române al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România (ALGCR).
Decernarea distincției a avut loc sâmbătă, 15 iulie 2017, în cadrul festivității anuale de acordare a premiilor asociației, desfășurată sub auspiciile Colocviului ALGCR. Facultatea de Litere a Universității „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca a fost gazda acestui eveniment, care a avut loc în prioada 14-15 iulie 2017.
Juriul care a selectat cele mai valoroase lucrări din domeniile teoriei literare și literaturii comparate a fost alcătuit din Mircea Martin (președinte), Adriana Babeți, Corin Braga, Caius Dobrescu, Mihaela Ursa și Adrian Lăcătuș.
Asociaţia de Literatură Generală şi Comparată din România a fost înființată în 1997 sub denumirea de Asociația de Literatură Comparată din România, actuala denumire datând din anul 2001. În prezent, președinte al asociației este cunoscutul profesor și critic literar Mircea Martin. De-a lungul timpului, Colocviile ALGCR au avut loc în București, Iași, Timișoara, Constanța, Craiova, Sibiu sau Brașov.
Doris Mironescu (n. 1979, Roman) este lector universitar doctor la Facultatea de Litere, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și cercetător științific la Institutul de Filologie Română „A. Philippide” al Academiei Române. Doctor în filologie din 2010. Critic literar, membru al Asociației de Literatură Generală și Comparată din România. A mai publicat Viața lui M. Blecher. Împotriva biografiei (Editura Timpul, Iași, 2011), lucrare pentru care a obținut Premiul „Titu Maiorescu” al Academiei Române. Realizator, în colaborare cu Samuel Tastet, al ediției M. Blecher, Oeuvres complètes I. Aventures dans l’irréalité immédiate (Éditions Maurice Nadeau, Paris, 2015).

Leave a Reply

Your email address will not be published.