Conferință internațională: „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”

Pe 10 noiembrie 2017 va avea loc a 13-a conferinței internaționale „Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor și a zonelor transfrontaliere”, în sala de conferințe a ICES „Gh. Zane” din Iași, strada Codrescu nr. 2.

Tematica propusă se axează pe următoarele domenii ale cunoașterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, mediu, geodezie, sănătate, învățământ, cultură, turism, artă, inginerie aplicată respectiv structurarea, fundamentarea, testarea și aplicarea unor noi modele matematice și strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Conferința este organizată de:
• Academia Română, Filiala Iași – Institutul de Cercetări Economice și Sociale, „Gh. Zane”, Colectivul de Cercetări Economice;
• Consiliul Județean Iași;
• Asociația Euroregiunii Siret-Prut-Nistru;
• AGER – Filiala Iași;
• Universitatea de Stat „Al. Russo”, Bălți;
• Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova.

Se primesc:

  • Rezumate: 31.08.2017;
  • Lucrări in extenso: 30.09.2017

Leave a Reply

Your email address will not be published.