Conferința internațională „Uniunea Europeană – crize și granițe în secolul XXI”

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene și Departamentul de Cercetare din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași organizează în data de 19 Mai 2017, la Iași,  conferința internațională „Uniunea Europeană – crize și granițe în secolul XXI”.

CALL FOR CONTRIBUTIONS

Organizatori

Departamentul de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene și Departamentul de Cercetare din cadrul Facultății de Filosofie și Științe Social-Politice a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, organizează la Iași, în data de 19 Mai 2017, conferința internațională – Uniunea Europeană – crize si granițe in secolul XXI.

Format

Conferința încurajează schimbul de idei și teme interdisciplinare între participanți, prin contribuții noi, studii de caz, abordări teoretice etc. Scopul manifestării este acela de a susține și încuraja dezbaterea academică, precum și de a crea rețele de cercetare la nivel național între studenții, doctoranzii sau specialiștii interesați de subiectele conferinței. Formatul evenimentului va cuprinde două secțiuni distincte dedicate atât studenților și masteranzilor (dezbatere), cât și una care va aprofunda temele și preocupările puse în discuție de către doctoranzi, post-doctoranzi, cercetători, specialiști sau cadre didactice. De asemenea, în funcție de numărul participanților, diversitatea temelor și propunerile acestora, se vor putea organiza paneluri și workshop-uri tematice; detaliile vor fi anunțate în timp util. Totodată, există posibilitatea realizării unor dialoguri prin videoconferință (Skype) pentru prezentarea lucrărilor și/sau dezbateri pentru temele puse în discuție.

Grup țintă

Studenți, masteranzi, doctoranzi, cercetători, specialiști în științe politice, studii de securitate, relații internaționale și studii europene, drept, sociologie, istorie, studii culturale, jurnalism, antropologie politică, geografie socială sau politică etc.

Tematică

Uniunea Europeană trece printr-o poli-criză de natura endogenă, dar care este accentuată de o serie de aspecte exogene, care se originează în noua arhitectura geostrategică a lumii contemporane. Astfel, criza economică suprapusă peste necesitatea unui nou contract social care să relegitimeze Uniunea Europeană în rândul propriilor săi cetățeni trebuie să fie gestionată în contextul în care se produce o recalibrare a echilibrului internațional al puterii. Teme și evenimente precum conflictele din imediata proximitate a spațiului comunitar, impactul fenomenului migraționist sau redefinirea relațiilor cu partenerii tradiționali ori negocierile cu puterile emergente în condițiile resurecției naționalismelor reprezintă harta care propune o geometrie tot mai variabilă a granițelor Uniunii Europene. În acest context devin relevante atât răspunsurile politice supranaționale, care să reflecte interesul comun al Uniunii cât și abordările specifice fiecărui stat în cadrul diverselor formule bi sau multilaterale. Conferința Uniunea Europeană – crize si granițe in secolul XXI își propune să identifice și să analizeze, într-o manieră cât mai diversă, provocările cu care se confruntă Uniunea Europeană la 60 de ani de la intrarea în vigoare a Tratatelor de la Roma, precum și să ofere o imagine cât mai comprehensivă a gradului în care Uniunea trebuie reformată/transformată, astfel încât obiectivele fundamentale asumate să rămână nu doar prioritare ci și să fie transpuse în politici funcționale care să răspundă provocărilor actuale.

 Depunerea rezumatelor

Participanții interesați trebuie să trimită un rezumat de 200 de cuvinte și un scurt bio (100 cuvinte) la adresa political.science.uaic@gmail.com până la data de 30 Aprilie 2017.

Rezumatele trebuie să fie scrie în format Word (doc., .docx) sau PDF cu informații, în această ordine:

 1. Autor(i), b) afiliere, c) adresă de e-mail, d) titlul lucrării, e)Rezumat.

Autorii propunerilor acceptate vor fi anunțați până la data de 4 Mai 2017.

Comitetul științific:

 • Prof. Dr. Conțiu ȘOITU, Decan
 • Conf. Dr. Bogdan ȘTEFANACHI, Prodecan, Directorul Departamentului de Cercetare
 • Prof. Dr. Virgil STOICA, Directorul Departamentului de Științe Politice, Relații Internaționale și Studii Europene
 • Prof. Dr. George POEDE
 • Cercet. St. III Dr. Alexandru MURARU
 • Conf. Dr. Diego VARELA
 • Lect. Dr. Simona VRÂNCEANU
 • Lect. Dr. Corneliu BÂLBĂ
 • Lect. Dr. Diana MĂRGĂRIT
 • Lect. Dr.  Ovidiu GHERASIM-PROCA
 • Lect. Dr. Ana Maria ANDRONACHE
 • Lect. Dr. Bogdan MIHĂILESCU
 • Lect. Dr. Corina BARBAROS
 • Lect. Dr. Silviu GRECU
 • Lect. Asoc. Dr. Olesea ȚĂRANU
 • Lect. Asoc. Dr. Dorina ȚICU
 • Drd. Laura CUCIURIANU, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași
 • Drd. Andreea IANCU, Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași & Research Fellow University of Massachusetts Boston (USA)

Important:

Există oportunitatea publicării lucrărilor conferinței într-un volum colectiv, indexat în baze de date internaționale.

Organizatorii nu percep taxe de participare. Cheltuielile de transport nu vor putea fi decontate de către organizatori și sunt exclusiv în sarcina participanților.

Leave a Reply

Your email address will not be published.