Câteva întrebări și răspunsuri despre examene și restanțe

Q: Este adevărat că se va plăti, începând de acest an, orice restanță?
A: La fiecare disciplină, un student poate susține două evaluări gratuite în anul universitar în care s-a studiat disciplina respectivă. Astfel, prima evaluare și prima restanță sunt gratuite. Doar pentru restanțele ulterioare va fi necesară achitarea taxei de refacere a activității.

 

Q: Cum se va calcula această taxă de „refacere a activității”?
A: Modalitatea de calcul a rămas aceeași ca în anii precedenți. Se împarte taxa de școlarizare pe semestru la 30 (echivalentul a 30 de credite) și se înmulțește cu numărul de credite alocat disciplinei la care se suține restanța. În mai bine de 90% din situații, o restanță va reprezenta o șesime din taxa de studiu semestrială.

 

Q: Este adevărat că studenții repetenți vor fi obligați să plătească taxe inclusiv pentru examenele deja luate?
A: Noul regulament de activitate didactică nu îi obligă pe studenți să achite taxe de echivalare. Universitatea lasă la latitudinea conducerii fiecărei facultăți decizia de a cere sau nu taxă de echivalare a examenelor promovate pentru studenții repetenți. Decizia aplicării taxei de echivalare, reprezentând o sumă de maximum 50% dintr-o taxă  de reexaminare, va fi luată în Consilul Facultății, împreună cu profesorii și studenții reprezentanți.

 

Q: De unde se pot afla mai multe detalii?
A: Regulamentul de activitate didactică este publicat pe site-ul Universității la secțiunea Documente și îl puteți citi integral în variantă .pdf.

 
 

Leave a Reply

Your email address will not be published.