Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice în matematică, Ediţia a XIV-a

În data de 3 mai 2014, va avea loc Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice în matematică, Ediţia a XIV-a, organizată sub egida Departamentului de Matematică şi informatică, din cadrul Facultăţii de Ştiinţe, a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu.

Sesiunea este organizată pe două secţiuni: secţiunea pentru studenţi şi secţiunea pentru elevi.

Studenţii şi elevi interesaţi sunt invitaţi să participe cu lucrări de matematici fundamentale sau aplicate, să se înscrie, în perioada 1 aprilie – 30 aprilie 2014.

Înscrierea se face prin e-mail, la adresa depmath@ulbsibiu.ro, prin comunicarea următoarelor date:

1. Numele şi prenumele autorilor lucrării.

2. Pentru autorii studenţi: specializarea, facultatea, universitatea din România la care sunt înscrişi.

3. Pentru elevi: specializarea, liceul, oraşul, unde autorii sunt înscrişi.

4. Numele, prenumele, gradul didactic al profesorului îndrumător ştiinţific al lucrării.

5. Titlul lucrării.

6. Un scurt rezumat al lucrării.

Leave a Reply

Your email address will not be published.