Apel la contribuţii pentru revista Reflecţii Academice: Politica de energie – strategii, diversificarea resurselor şi evoluţii viitoare

Centrul de Excelenţă Academică prezintă Apelul la contribuţii pentru noul Număr al Revistei Reflecţii Academice (http://cexa.org/publicatii/revista-reflectii-academice/) – Nr. 1/2014: Politica de energie – strategii, diversificarea resurselor şi evoluţii viitoare

“Alimentarea cu energie ar trebui să fie principala preocupare a economiei” scria Frederick Soddy, expert în studiul energiei şi câştigător al Premiului Nobel pentru chimie în lucrarea sa Wealth, Virtual Wealth and Debt, cu aproximativ o sută de ani în urmă. În prezent, gestionarea eficientă a resurselor de energie se constituie într-o provocare majoră pentru multe state din lume.

Numărul în pregatire îşi propune să reunească lucrări care cercetează problematica energiei, acordând o atenţie deosebită schimbării de paradigmă pe care o traversează acest domeniu. Studiile interdisciplinare şi comparative sunt de asemenea încurajate.

Autorii sunt invitaţi să contribuie cu lucrări care se încadrează în temele prezentate in rândurile următoare. De asemenea, acestora le rămâne libertatea de a propune şi tematici noi:

• Diplomaţie energetică;

• Uniunea Europeană şi partenerii strategici externi în domeniul energiei;

• Resurse de energie şi dependenţa de importuri;

• Infrastructura energetică, element cheie pentru o politică de energie eficientă;

• Energia, instrument politic şi sursă de conflict: preţuri, infrastructură, proiecte energetice prezente/ viitoare;

• Perspective asupra surselor de energie neconvenţională;

• Efecte sociale şi economice ale consumului de energie;

• Politicile de energie şi mediu în UE: viziune integrată sau nu?

• Energia verde: costuri de producţie, eficienţă energetică, îndeplinirea cerinţelor de piată;

• Evoluţii viitoare ale teoriei politicii de energie.

 

Revista Reflecţii Academice primeşte spre evaluare în vederea publicării şi recenzii ale lucrărilor (nu mai vechi de trei ani) care tratează tematica politicii de energie.

Cercetătorii, experţii în domeniul energiei, tinerii profesionişti şi studenţii interesaţi de tematica energiei pot trimite articolele şi recenziile lor în format Word, redactate în limbile Română sau Engleză, respectând Instrucţiunile de redactare (http://cexa.org/publicatii/revista-reflectii-academice/), astfel:

 

Termen limită de trimitere a lucrărilor: 24 martie 2014

Notificarea acceptării lucrării în vederea publicării: 31 martie 2014

Publicare: aprilie 2014

 

Numerele anterioare ale Revistei Reflecţii Academice, precum si activitatile Centrului de Excelenţă Academică pot fi consultate la adresa: http://cexa.org/

 

Pentru întrebări adiţionale: e-mail la aura.slate@yahoo.com sau la nr. de telefon 0766 82 06 46.

Leave a Reply

Your email address will not be published.