Adeverinţă pentru dosarul de cazare medicală

În vederea  întocmirii dosarului  pentru  obţinerea de cazare  pe motive  medicale, studenţii cu afecţiuni  cronice se  vor  prezenta pentru consultaţie  la  cabinetul  medical  al  universităţii  ( căminul  C8 – parter )  doar până la data de 15 aprilie 2012 la dr. Cărare Carmen (luni, miercuri, vineri  8.00 – 13.00 şi marţi, joi 13.00 – 18.00) cu următoarele  documente :

  •   Adeverinţa medicală de la medicul de familie,  prin care acesta confirmă că  are în evidenţa sa studentul, cu afecţiunea  respectivă. (original + copie)
  •  Certificat  medical  – de la  medicul  specialist  la  care studentul  este dispensarizat  activ (controlat  periodic) (original + copie)
  •  Scrisoare medicală  – cu evaluarea  stării prezente, indicaţii terapeutice, recomandări, analize  recente.  
Pentru mai multe informaţii despre cazare puteţi consulta regulamentul de cazare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.