„Psihosociologia crizei” – Adrian Neculau, Jaqueline Barus-Michel

Crizele sunt generatoare de haos, de dezordine, ele duc la degradarea raporturilor sociale și a celor interpersonale. Societatea este tentată să atribuie aceste cauze unei permisivități sau unui laxism prezent anterior în societate și să reacționeze printr-o întărire a controlului și a sancțiunilor, riscând să accentueze clivajele existente atât în sânul populatiei, cât și în relațiile cu exteriorul. Oamenii sunt reduși din ce in ce mai mult la condiția de consumatori, luptându-se cu paradoxurile societății (hiperconectati și izolati totodată), cu dispariția cadrului organizat și a reperelor, dezorientați de supralicitarea imaginii, a vizualului. Unii dintre ei se refugiază în artificiul narcisismului, adoptă conduite agresive, adictive, sau cad în depresie și n-o mai pot depăși.

Încercând sa abordeze a priori criza dintr-o dublă perspectivă, cea a modului subiectiv în care este percepută de indivizi și cea a marilor răsturnări produse în contextul social, autorii acestui volum s-au adresat unor specialiști recunoscuți din domeniul psihologiei sociale și din cel al sociologiei clinice, cerându-le să clarifice la nivel teoretic, dar și făcând trimitere la activitatea lor practică în domeniul psihosociologiei, noțiunea de criză, așa cum se conturează ea în urma cercetărilor întreprinse

Leave a Reply

Your email address will not be published.