Semnal editorial – „Migrating Memories: Central Europe in Canada”

 

Primul volum, Literary Anthology, coordonat de Vesna Lopicič (Universitatea din Niš, Serbia) şi având-o pe Rodica Albu ca editor asociat, este o antologie de texte literare produse de imigranţii canadieni originari din aceste ţări. Volumul este rezultatul unei munci asidue de identificare, stocare, evaluare şi triere a produselor literare ale diasporei provenind din cele opt ţări participante la proiect. S-a dorit atât punerea în circulaţie a unor creaţii meritorii, cât şi, mai ales, punerea la dispoziţia cercetătorilor interesaţi a unei colecţii care să ilustreze modul în care fiecare comunitate etnică îşi expimă – şi sublimează prin artă – frustrări şi speranţe, visuri şi nelinişti, împliniri şi nostalgii. În plan psiho-social, existenţa unei asemenea antologii face posibil ca vocile celor ajunşi în Canada dinspre ţările mai puţin favorizate ale Europei să fie auzite chiar dacă, temporar, au fost marginalizate prin deplasarea într-o altă cultură, iar acest lucru poate contribui la vindecarea rănilor produse de actul emigrării/imigrării şi la intensificarea comunicării interculturale.

 

 

Volumul al doilea, coordonat de Rodica Albu de la Universitatea Al. I. Cuza (editor asociat: Vesna Lopicič) si subintitulat Oral Histories, include interviuri realizate pe principiile istoriei orale, însoţite, ca şi în cazul primului volum, de studii introductive pentru fiecare ţară. Acest volum reflectă munca echipei de istorie orală din cadrul proiectului CEACS de studiere a diasporei, echipă ce a realizat o colecţie de interviuri înregistrate cu imigranţi originari din spaţiul geopolitic ale fostelor ţări comuniste din Europa Centrală şi a utilizat această colecţie ca sursă de date empirice pentru studii interdisciplinare privind dinamica demografică, aspecte ale izolării/intergrării lingvistice şi culturale, educaţia, reţelele socio-etnice în Canada, imigranţii ca mediatori în cadrul contactelor româno-canadiene etc. Studiile introductive şi interviurile selectate pentru publicare sunt solide elemente de pornire în construirea unei baze pentru cercetări viitoare – sociolingvistice, politologice, etnografice, psihosociale, interculturale, toponimice şi onomastice, de antropologie şi de istorie socială.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.