Stagii de practică pentru studenți

Dacă ești student al Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași îți poți crește șansele pe piața muncii devenind beneficiar în proiectul „Stagii de pregătire practică şi activităţi de stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi şi absolvenţi”.

Pentru a te înscrie, trebuie să fii înmatriculat în anul I sau II la studii de licență la una dintre cele 15 facultăți ale Universității “Alexandru Ioan Cuza” din Iași și să depui până pe 17 decembrie la profesorul coordonor din facultate un CV, o scrisoare de intenție, o copie după cartea de identitate și o adeverință de student. În plus, facultățile pot impune anumite criterii specifice.

În perioada ianuarie – aprilie 2011, studenții înscriși vor participa la training-uri de managementul carierei, iar în lunile mai, iunie și iulie o parte dintre ei vor desfășura stagii de practică în cele 30 de organizaţii partenere, care acoperă toate domeniile de studiu de la UAIC: firme de soft, institute de cercetare, spitale, fundaţii caritabile, biblioteci, agenţii de turism sau de media, chiar şi instituţii publice ca Tribunalul sau Consiliul Judeţean. Stagiile de practică sunt monitorizate permanent de tutori din partea organizaţiilor de primire, cât şi de tutori din partea facultăţilor.

Proiectul se află în al doilea an de desfășurare. În primul an, 233 de studenți au beneficiat de training-uri de managementul carierei, iar 133 dintre aceștia au desfășurat stagii de practică. De asemenea, s-a desfășurat și o Bursă a locurilor de muncă pentru studenți și absolvenți.

Proiectul „Stagii de pregătire practică şi activităţi de stimulare a inserţiei pe piaţa muncii pentru studenţi şi absolvenţi” a fost inițiat de către CIPO sub coordonarea prof. univ. dr. Carmen Creţu, manager de proiect şi a primit aprobarea pentru cofinanţare din fonduri europene în vara anului 2009. Universitatea contribuie, prin acest proiect, la dezvoltarea abilităţilor practice ale studenţilor în vederea îmbunătăţirii inserţiei pe piaţa muncii.

Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European, prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013, Axa Prioritară 2 – „Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.1 – „Tranziţia de la şcoală la viaţa activă”. Costurile sunt acoperite de finanţatori în proporţie de 98%, iar Universitatea participă cu restul de două procente.

Leave a Reply

Your email address will not be published.