Cum te poţi caza într-un cămin la Cuza (2010)

Dreptul de cazare se acordă studenţilor şi doctoranzilor înmatriculaţi la zi care nu au domiciliul stabil în municipiul Iaşi. Nu contează dacă eşti înmatriculat pe locurile de la buget sau cu taxă. Criteriul principal în acordarea dreptului de cazare este media anuală obţinută în anul universitar anterior. Pentru studenţii înmatriculaţi în anul I se va lua în considerare media obţinută la admitere.


Graficul pentru cazarea studentilor (2010):


– 17 septembrie- repartizarea locurilor de cazare către facultăţi;

– 22 septembrie- afişarea, la facultăţi, a listelor cu studenţii care au primit dreptul de cazare;

– 23- 26 septembrie- eliberarea dispoziţiilor individuale de cazare şi cazarea efectivă;

– 27 septembrie, ora 15.00- anularea tuturor dispoziţiilor de cazare ale studenţilor care nu s-au cazat, prin considerarea depăşirii termenului de valabilitate al acestora;

– 27 septembrie, ora 20.00- raportarea, de către DPSS, a locurilor rămase libere, către facultăţi;

– 28 septembrie, ora 9.00- eliberarea dispoziţiilor de cazare către studenţii care nu au primit dreptul de cazare, în ordinea mediilor; dispoziţiile de cazare eliberate începând cu această dată sunt valabile 24 de ore;

– 11 octombrie, ora 15.00- redistribuirea locurilor rămase libere, către alte facultăţi.


Actele de care ai nevoie la cazare

-dispoziţia de cazare;
-contractul de închiriere, completat în trei exemplare (vei primi formularele de la facultate);
-legitimaţia de camin (eliberată de facultate);
-o fotografie tip buletin;
-cererea de stabilire a reşedinţei (vei primi formularul de la facultate);
-buletinul/ cartea de identitate, pentru cetăţenii români; paşaport pentru cetăţenii străini;


Informații despre prețuri și facilități poți citi pe site-ul UAIC, la secțiunea Cazare.

Leave a Reply

Your email address will not be published.