Fonduri Europene pentru protejarea biodiversităţii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi a obţinut o finanţare pentru derularea prin POS MEDIU (Axa Prioritară 4 – Implementarea sistemelor adecvate de management pentru protecţia naturii, Domeniul Major de Intervenţie – Dezvoltarea infrastructurii şi a planurilor de management pentru protejarea biodiversităţii şi reţelei Natura 2000) a proiectului „Pregătirea documentelor suport în vederea implementării procesului de menţinere şi îmbunătăţire a stadiului de conservare a rezervaţiei naturale <<Dunele Marine de la Agigea>>”.


Această rezervaţie, situată în incinta Staţiunii Biologice Marine „Prof. dr. Ioan Borcea” de la Agigea, are o importanţă deosebită la nivel european, adăpostind o floră şi o faună caracteristice dunelor de nisip şi fiind totodată un spaţiu de derulare a activităţilor de practică şi de cercetare pentru studenţii şi doctoranzii de la diferite universităţi din ţară.


Pentru mai multe detalii accesaţi: www.duneleagigea.uaic.ro

Leave a Reply

Your email address will not be published.