Întâlnire cu porţile deschise pentru viitorii bursieri Eramus

Joi, 29 aprilie 2010, de la ora 14.00, în cadrul Erasmus Open Doors, va avea loc în Aula Magna „Mihai Eminescu” o întâlnire informativă cu studenţii Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, titulari de mobilitate LLP-Erasmus pentru anul academic 2010-2011.

La eveniment vor fi prezenţi atât foşti şi viitori studenţi Erasmus, cât şi reprezentanţi ai asociaţiilor studenţeşti ieşene.

Întâlnirea va fi deschisă de prof. dr. Henri LUCHIAN, Prorector de Relaţii Internaţionale al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”.

Evenimentul este organizat de Biroul pentru Programe Comunitare din cadrul Departamentului de Relaţii Internaţionale al Universităţii.

„Erasmus Open Doors” se desfăşoară după selecţiile pentru mobilităţi studenţeşti Erasmus (de studiu şi practică), care s-au desfăşurat în lunile martie-aprilie 2010. Cu această ocazie, studenţilor le vor fi prezentate etapele administrative care trebuie parcurse înainte şi după mobilitatea Erasmus.

Foştii studenţi Erasmus vor sta la dispoziţia viitorilor beneficiari de mobilităţi pentru a le împărtăşi din experienţa lor şi a le oferi sfaturi practice.

ERASMUS este un program european de cooperare transnaţională, prin intermediul căruia, începând cu anul universitar 1998-1999, peste 3.200 de studenţi de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi au beneficiat de mobilităţi de studiu la universităţi europene.

ERASMUS este şansa fiecărui student de a fi mobil, de a trăi experienţa academică la o altă universitate europeană de prestigiu – este o poartă deschisă către evoluţie profesională şi personală.

Leave a Reply

Your email address will not be published.