Datele limită pentru primirea cererilor de reînmatriculare

Facultatea de Biologie

15 septembrie

Facultatea de Chimie

15 septembrie

Facultatea de Drept

16 septembrie

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor

18 septembrie

Facultatea de Educaţie Fizică şi Sport

21 septembrie

Facultatea de FIlosofie şi Ştiinţe Social Politice

18 septembrie

Facultatea de FIzică

21 septembrie

Facultatea de Geografie şi Geologie

15 septembrie

Facultatea de Informatică

15 septembrie

Facultatea de Istorie

18 septembrie

Facultatea de Litere

22 septembrie

Facultatea de Matematică

18 septembrie

Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei

18 septembrie

Facultatea de Teologie Ortodoxă

15 septembrie

Facultatea de Teologie Romano-Catolică

21 septembrie

Centrul de Studii Europene

21 septembrie

Leave a Reply

Your email address will not be published.