Informaţii pentru candidaţii din Republica Moldova

Înscrierea în învăţământul universitar se face astfel:

 1. Pentru studii de licenţă:
  • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din România şi absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova cu studii parţiale de liceu în România (minim 2 ani de studii) se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs de admitere, pe locurile repartizate, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români;
  • Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat din Republica Moldova, cu studii liceale complete în Republica Moldova se înscriu la Ambasada României din Chişinău.
 2. Pentru studii de masterat:
  • Absolvenţii cu studii de licenţă în România sau dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene se înscriu direct la universităţile din România, care organizează concurs, pe locurile alocate de MECI în acest scop.
 3. Pentru studii de doctorat:
  • Absolvenţii cu studii de licenţă/masterat în România/alt stat membru al Uniunii Europene sau Republica Moldova se pot înscrie la studii universitare de doctorat direct la universităţile organizatoare de concurs, pe locurile alocate de MECI în acest scop.

Documentele necesare dosarului de înscriere:

documente-moldoveniPentru mai multe informaţii, descărcaţi în format PDF Metodologia de şcolarizare a cetatenilor de origine etnica româna din Republica Moldova, Albania, Bulgaria, Macedonia, Serbia, Ucraina si Ungaria şi a etnicilor români cu domiciliul stabil în strainatate în învăţământul de stat din România, în anul şcolar / universitar 2009 – 2010

În cazul în care aveţi probleme cu vizualizarea documentului, puteţi citi metodologia pe această pagină

Leave a Reply

Your email address will not be published.