Stagii Leonardo pentru absolvenţi de Economie

Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor anunţă selecţie de absolvenţi pentru burse Leonardo da Vinci în Italia (5 locuri) şi Franţa (5 locuri)

Scop: Dezvoltarea competenţelor proaspeţilor absolvenţi de studii economice, în vederea creşterii gradului de inserţie pe piaţa muncii, prin mobilitate europeană.

Perioada mobilităţii: 13 octombrie – 7 decembrie 2009

Adresabilitate: Proiectul se adresează absolvenţilor economişti ai ciclului I Bologna, promoţiile 2008 şi 2009, care nu sunt înscrişi la master şi nu intenţionează să se înscrie în anul 2009, precum şi absolvenţilor de master în domeniul economic, cunoscători ai limbii franceze sau italiene (atestat nivel minim A1).

Beneficii: Programul oferă:
– program de pregătire pedagogică, lingvistică şi culturală în ţară şi în străinătate;
– acumulare de experienţă în domeniul managementului prin efectuarea stagiului de practică la firme de prestigiu din străinătate;
– transport, cazare, bursă.

Aşteptăm CV-urile şi scrisoarea de intenţie la adresa anonea@uaic.ro, până la data de 14 iunie 2009. Cu cel puţin 10 zile înainte de organizarea selecţiei, veţi fi contactaţi pentru detalii.

Persoana de contact este prep. drd. Angelica Nicoleta Neculăesei, e-mail anonea@uaic.ro, numere de telefon: 0232 201405, 0764 291674.

Leave a Reply

Your email address will not be published.