CIPO – Cel mai scurt drum spre cariera ta

Centrul de Informare Profesională, Orientare în Carieră și Plasament (CIPO) este centrul de carieră al Universităţii „Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi. Echipa noastră lucrează cu studenții și absolvenții pentru a-i ajuta să-și clarifice aspirațiile privind cariera, să identifice oportunitățile educaționale și profesionale și le oferă consiliere și suport în dezvoltarea lor.

 

Consiliere în carieră: planificarea succesului profesional;

–          Asistență pentru luarea deciziilor de carieră;

–          Evaluarea intereselor, valorilor și abilităților profesionale;

–          Asistență pentru realizarea instrumentelor de căutare a unui loc de muncă(CV, scrisoare de intenție/motivație);

–          Pregătire pentru prezentarea la interviul de selecție;

–          Asistență pentru realizarea planului de carieră;

–          Identificarea oportunităților pentru dezvoltarea abilităților și competențelor profesionale;

 

Consiliere psihologică: gestionarea situațiilor problematice;

–          Depășirea dificultăților emoționale;

–          Intervenții în situații de criză;

–          Gestionarea stresului în sesiune;

–          Dezoltarea resurselor personale;

 

Consiliere educațională: orientare și reorientare educațională:

–          Asistență pentru alegerea studiilor de licență;

–          Asistență pentru alegerea studiilor de master;

–          Identificarea de oportunități educaționale (stagii de practică, burse etc.);

–          Asistență în realizarea aplicației academice pentru bursele în străinătate;

 

Training pentru dezvoltarea de aptitudini și competențe care cresc șansa pe piața muncii:

–          Managementul carierei;

–          Dezvoltarea abilităților de lucru în echipă;

–          Managementul timpului și informației în sesiune;

 

Evenimente de informare și orientare

–            Caravana Cuza

–            Zilele porților deschise

–            Bursa locurilor de muncă

 

Publicații de carieră: ghiduri și cărți utile pentru pentru dezvoltarea carierei

–          Ghidul Studentului:

–          Ghidul carierei tale;

–          ABC Antreprenoriat;

 

Studii statistice referitoare la:

–          Satisfacția studenților față de serviciilor oferite de universitate;

–          Inserția pe piața muncii a absolvenților;

 

Colaborarea cu instituții, societăți și ONG-uri:

–          Promovarea ofertelor de internshipuri, stagii de practică, locuri de muncă;

–          Organizarea la cerere de selecții și recrutări;

–          Organizare de stagii de practică pentru studenți în organizațiile partenere.

 

Contact:

Complex Studenţesc Codrescu, Str. Gh. Asachi, nr. 7,
Cămin C11, Etj. I, Ap. 28-29, 52-53, Iaşi 700843, România
Tel: 0232/201576 , 0232/201579;
Fax: 0232/201576

 

Echipa CIPO:


Șef Birou CIPO

Ec. Alma-Roxana ANDREI

Tel./Fax: 0232-201576

E: alma.andrei@uaic.ro


Psiholog

Irina ŞUBREDU

Tel./Fax: 0232-201576

E: irina.subredu@gmail.com


Psiholog

Alina PALANICI

Tel.: 0232-201579

E: alina.palanici@uaic.ro


Responsabil relații publice

Ana Maria DOBOŞ

Tel.: 0232-201579

E: anamaria.dobos@uaic.ro

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.