Conferința internațională „Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”

Vineri, 25 octombrie 2024, începând cu ora 10.00, va avea loc la cea de a -XX- a ediție a conferinței internaționale „Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”. Evenimentul se va desfășura  la sediul  Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, ”Gheorghe Zane” din Strada Codrescu nr. 2, Iasi.

Tematica propusă se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, mediu, geodezie, sănătate, învățământ, cultură, turism, artă, inginerie aplicată respectiv structurarea, fundamentarea, testarea și aplicarea unor noi modele matematice și strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.

Conferința este organizată de: Academia Română, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, ”Gheorghe Zane”- Colectivul de Cercetări Economice, Asociaţia “Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, S.C.Eastern Marketing Insights SRL, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova, Instituția Comună de Învățământ Superior „Academia de Cultură și Arte” Consiliul Regional Transcarpatic, Ucraina, Institutul Naţional pentru Pregatirea şi Perfecţionarea Avocaţilor– Centrul Teritorial Iași (I.N.P.P.A. – C.T. Iași)

Termene limită:

15.07.2024 – Termenul limită pentru trimiterea rezumatelor

30.07.2024 – Notificare de acceptare a rezumatelor

01.09.2024 – Termenul limită pentru trimiterea lucrării pentru recenzie (peer-review)

15.09.2024 – Notificare de acceptare a lucrării în varianta finală

https://euroegiunea-siret-prut-nistru.cms.webnode.ro/

https://acadiasi.org/dezvoltarea-economico-sociala-durabila-a-euroregiunilor-si-a-zonelor-transfrontaliere-editia-a-xx-a/

Lucrările conferinței, redactate în limba engleză sau română, vor fi publicate în volum colectiv, apărut la o editură acreditată, recunoscută C.N.C.S.

Contact: CS III dr. Marilena Doncean
E-mail: doncean_m1967@yahoo.com