Consultare publică cu privire la proiectul de regenerare urbană a actualului depou CTP

Municipalitatea Iași va organiza un concurs internațional de soluții pentru conversia actualului depou CTP astfel încât spațiul de 4.5 hectare să devină parte integrantă a orașului, extinzând practic zona centrală și creând o legătură firească cu Gara Iași, generând spații de calitate pentru viața cetățenilor orașului, dar și pentru vizitatori.
Consultarea populației este o etapă esențială în cadrul procesului prin care Primăria Municipiului Iași dorește ca inițiativele sale să se adreseze cât mai fidel nevoilor și dorințelor cetățenilor. Această primă etapă va fi baza fundamentării temei de proiectare pentru concursul internațional de idei.
Chestionarul poate fi completat aici.
Mai multe detalii cu privire la proiectul de regenerare urbană a actualului depou CTP găsiți aici.