Anunț privind decontarea transportului public pentru studenții UAIC

Având în vedere prevederile privind transportul în comun pentru studenți din Legea nr. 199/2023 a Învățământului Superior și faptul că încă nu sunt asigurate sumele necesare pentru decontarea transportului către Compania de Transport Public Iași, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași va acoperi din fonduri proprii sumele necesare pentru prima lună, până la clarificarea situației.

Contractul cu Compania de Transport Public Iași va fi semnat la prima oră, mâine, 03 octombrie 2023 și înaintat Companiei.