UAIC oferă 30 de burse studenților care se vor implica în activitățile Call Center-ului dedicat admiterii

Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași anunță deschiderea procedurii de recrutare și selecție a 30 de studenți care să asigure desfășurarea activității de facilitare a parcurgerii procedurii de înscriere la admitere în cadrul proiectului Incluziune socială pentru o educație echitabilă [EDev], finanțat prin Fondul de Dezvoltare Instituțională (FDI) 2023.

Studenții înmatriculați la studii de licență, master sau doctorat, care nu sunt în ani terminali, sunt invitați să participe la competiția în vederea desfășurării activității de facilitare a parcurgerii procedurii de înscriere la admitere prin intermediul Call Center-ului Admitere la UAIC.

Call center-ul va funcționa în perioada admiterii în intervalul 4-28 iulie 2023, respectiv 4-13 septembrie 2023 și va oferi informații privind oferta educațională, suport privind procedura de înscriere și cea de confirmare a locului.

Studenții participanți la activitate vor beneficia de o bursă în valoare de 600 lei * 2 luni pentru sesiunea de admitere iulie 2023 și septembrie 2023 (total 1200 lei).

Înscrierile se vor realiza prin completarea unui formular online până la data de 19 iunie 2023 (inclusiv) la adresa: https://bit.ly/call-center-admitere2023-UAIC

După etapa de înscriere și evaluare candidații vor fi notificați prin email / telefon asupra rezultatelor concursului.

Candidații selectați vor participa la o întâlnire de finalizare a procedurii de selecție organizată în data de 23 iunie 2023, ora 10:00, Sala Ferdinand (Corp A), la care se vor prezenta cu următoarele documente printate:

  • CV-ul actualizat;
  • Adeverință de student (facultatea, an de studii);
  • Extras de cont (codul IBAN) pentru virarea bursei.

Pentru a valida informațiile prezentate în formularul online de înscriere și în CV, comisia de selecție poate solicita documente justificative (situația școlară, adeverințe, alte documente specifice, etc.) care să ateste modul de îndeplinire a criteriilor.

Selecția celor 30 de studenți se va face în conformitate cu Procedura privind acordarea burselor pentru studenții participanți la Activitatea 2: Facilitarea procedurii de înscriere la concursul de Admitere UAIC 2023, prin intermediul unui Call Center din cadrul proiectului Incluziune socială pentru o educație echitabilă [EDev].

Mai multe detalii despre procedura de selecție și conținutul dosarului de participare puteți găsi aici.

Informații suplimentare pot fi obținute la adresa de e-mail: petronela.mihailovici@uaic.ro