Conferința internațională „Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”

Avem deosebita plăcere să vă invităm la cea de a -19- a ediție a conferinței internaționale „Dezvoltarea Economico-Socială Durabilă a Euroregiunilor și a Zonelor Transfrontaliere”, ce va avea loc la data de 27 octombrie 2023, se va desfășura în sistem mixt (on-site – sediul ICES ,,Gheorghe Zane” și on-line).

Tematica propusă se axează pe următoarele domenii ale cunoaşterii: economie, sociologie, juridic, agricultură, silvicultură, mediu, geodezie, sănătate, învățământ, cultură, turism, artă, inginerie aplicată respectiv structurarea, fundamentarea, testarea și aplicarea unor noi modele matematice și strategii de dezvoltare a Euroregiunii Siret-Prut-Nistru.
Conferința este organizată de: Academia Română, Filiala Iaşi – Institutul de Cercetări Economice şi Sociale, „Gheorghe Zane”- Colectivul de Cercetări Economice, Primăria Iași, Asociaţia „Euroregiunea Siret-Prut-Nistru”, S.C.Eastern Marketing Insights SRL, Universitatea de Stat „Alecu Russo”, Bălţi – Republica Moldova, Universitatea Cooperatist-Comercială, Chişinău, Republica Moldova

Termene limită:

15.07.2023 – Trimiterea rezumatelor

30.07.2023 – Notificare de acceptare a rezumatelor

01.09.2023 – Trimiterea lucrării pentru recenzie (peer-review)

15.09.2023 – Notificare de acceptare a lucrării în varianta finală
Articolele, în limbile română sau engleză vor fi publicate în volum, la o editură acreditată si recunoscuta de C.N.C.S.

Website: https://euroregiune.webs.com/