Ministerul Educației angajează specialiști în consiliere educațională și orientare școlară

Ministerul Educației, în demersul de a asigura accesul unui număr cât mai mare de copii și elevi la serviciile de asitență psihopedagogică, consiliere educațională și orientare școlară și profesională, a suplimentat numărul posturilor de consilier școlar – profesor în centre și cabinete de asistență psihopedagogică din unitățile de învățământ preuniversitar.

Pentru anul școlar 2023-2024 mai sunt vacante peste 1000 de posturi pentru care se pot înscrie atât studenți care au finalizat studiile cât și studenți care urmează să finalizeze studiile de licență sau master în domeniile Sociopsihopedagogie, Asistență socială, Psihologie, Pedagogie, Științe ale educației, Sociologie, Filosofie, Științe ale comunicării cu specializări în conformitate cu Centralizatorul disciplinelor din învățământul preuniversitar aprobat prin Ordinul ministrului educației nr.3656/2023, precum și programul de pregătire psihopedagogică în specialitate oferit de departamentele pentru pregătirea personalului didactic/departamentele de specialitate cu profil psihopedagogic.

În perioada 8-17 mai 2023 se va desfășura etapa de înscriere la concursul național de ocupre a sporutilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, sesiunea 2023.

Lista finală a posturilor didactice va fi afișată în data de 5 mai 2023, pe site-urile inspectoratelor școlare județene/al Municipiului București, precum și site-ul: http://titularizare.edu.ro/2023.